POLECAMY

Jak postąpić w razie zagubienia Księgi ochrzczonych

Księga ochrzczonych zawiera najważniejsze dla społeczności katolickiej dokumenty. Może się jednak zdarzyć, że i ten dokument zostanie zagubiony bądź po prostu skradziony. Co zrobić w takiej sytuacji?
Jak postąpić w razie zagubienia Księgi ochrzczonych

Zgodnie z prawem obowiązującym w Kościele dokument Chrztu świętego jest niezbędny w razie chęci przyjmowania pozostałych sakramentów. Prawdziwym problemem może być fakt zagubienia Księgi ochrzczonych wraz z jej duplikatem. Jednak Kościół katolicki przewidział również taką możliwość.

Jak postępować

Jeśli Księga ochrzczonych zaginie, a my potrzebujemy swojego aktu Chrztu, powinniśmy niezwłocznie zgłosić się do proboszcza w parafii, w której byliśmy ochrzczeni. Taki proboszcz ma wówczas obowiązek dopełnić wszelkich powinności w celu odtworzenia naszego aktu Chrztu. W tym przypadku powinien on zebrać następujące dokumenty:

  • zeznanie osobiste zainteresowanego, które byłoby potwierdzeniem faktu przyjęcia Chrztu,
  • zeznania dwóch świadków, którzy uczestniczyli w ceremonii Chrztu zainteresowanego,
  • odpis aktu urodzenia tej osoby,
  • świadectwo ślubu rodziców zainteresowanego, jeżeli jest dostępne,
  • jakiekolwiek dokumenty, które mogłyby potwierdzić fakt Chrztu.

Po zebraniu następujących dokumentów, proboszcz ma obowiązek przesłania ich do Kurii, gdzie zostanie następnie rozpatrzona sprawa zainteresowanego. Tylko na podstawie decyzji Kurii proboszcz ma obowiązek spisania nowego aktu Chrztu, poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu do Księgi Metryk Zastępczych. Wówczas zaświadczenie o Chrzcie może być już wydawane na podstawie zapisu z tej księgi.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)