Szkoła, przedszkole lub żłobek zamknięte z powodu wirusa? Masz prawo do płatnego zasiłku

Zasiłek z powodu koronawirusa fot. Adobe Stock
Jeśli twoje uczęszcza do żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego (ma mniej niż 8 lat), a placówka zostanie zamknięta z powodu koronawirusa, możesz złożyć wniosek o płatny zasiłek opiekuńczy - czytamy na stronie Ministerstwa.
Edyta Liebert / 04.03.2020 08:35
Zasiłek z powodu koronawirusa fot. Adobe Stock

Można spodziewać się zamykania placówek z powodu wirusa, gdy zaistnieje ryzyko, że któreś z dzieci jest jego nosicielem. Dla rodziców pracujących jest to duże utrudnienie, dlatego mogą liczyć na zasiłek opiekuńczy. Ile jest płatny?

Szkoły i placówki zamykane z powodu koronawirusa w Polsce

Z początkiem marca zamknięto szkołę w Kołobrzegu - zamknięcie placówki było nieprzewidziane i miało charakter nagły. Rodzice nie mogli przygotować się na taką sytuację, więc mogą liczyć na wsparcie finansowe, jeśli spełniają wymagania do pobierania zasiłku opiekuńczego na dziecko.
 
Zamknięta placówka z powodu koronawirusa - szkoła, przedszkole, żłobek, dziecięcy - uprawnia rodziców do skorzystania z zasiłku opiekuńczego. Takie świadczenie może otrzymać matka lub ojciec dziecka (lub dzieci) w wieku do 8 lat, którzy nie są w stanie wykonywać pracy zarobkowej z powodu odwołania lekcji czy zajęć dzieci.
 

Komu przysługuje zasiłek na dziecko?

Na stronie ZUS-u przeczytasz, że zasiłek opiekuńczy przysługuje ci, jeśli podlegasz ubezpieczeniu chorobowemu oraz:
 • jesteś pracownikiem,
 • jesteś członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych,
 • wykonujesz pracę nakładczą,
 • wykonujesz pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy- zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług albo współpracujesz z osobą, która wykonuje taką umowę, lub pracujesz na podstawie umowy uaktywniającej, np. jesteś nianią,
 • prowadzisz pozarolniczą działalność lub współpracujesz z osobą, która prowadzi taką działalność,
 • wykonujesz odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • odbywasz służbę zastępczą.

Jak otrzymać zasiłek opiekuńczy na dziecko z powodu zamknięcia szkoły

 •  dowiedziałaś się o tym w terminie nie dłuższym niż 7 dni przed zamknięciem placówki,
 • nie ma innego członka rodziny, który może sprawować opiekę nad dzieckiem,
 • nie został wykorzystany limit 60 dni zasiłku opiekuńczego, przysługujący ci w roku kalendarzowym

Dokumenty do wniosku na zasiłek opiekuńczy na dziecko

Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy złóż u pracodawcy:
 • oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola lub szkoły - najlepiej odbierz taki dokument od placówki,
 • wniosek o zasiłek na druku Z-15a.

Ile płatny jest zasiłek opiekuńczy na dziecko?

Zasiłek opiekuńczy oblicza się go za każdy dzień roboczy sprawowania opieki nad dzieckiem, a także w dni wolne od pracy. Jest płatny 80% podstawy wymiaru zasiłku. Przy obliczeniach bierze się pod uwagę wynagrodzenie z ostatnich 12 miesięcy. 

 

Ile dni zasiłku na dziecko przysługuje z powodu koronawirusa?

Na Twitterze 1 marca 2020 r. rząd zaproponował specjalny projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w związku z wirusem COVID-19 i uwzględnił, aby okres pobierania zasiłku opiekuńczego z powodu nieprzewidzianego zamknięcia szkoły, żłobka czy przedszkola nie był wliczany do okresu pobierania zasiłku opiekuńczego, określonego w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego wynoszącego 60 dni. Miałby on wynosić max. 14 dni, a dopiero skala zachorowań na koronowirusa w Polsce pokaże, czy to rozwiązanie będzie wdrożone.

Więcej o koronawirusie i świadczeniach:

 

Redakcja poleca

REKLAMA