POLECAMY

Paszport dla dziecka

Od pewnego czasu do podróżowania po krajach Unii Europejskiej wystarcza nam dowód osobisty. Do przekraczania pozostałych granic nadal posługujemy się paszportami, jednak w nowej postaci. Do niedawna w obu tych dokumentach figurowały także dzieci. Teraz, aby podróżować, potrzebują własnych dokumentów.

Od pewnego czasu do podróżowania po krajach Unii Europejskiej wystarcza nam dowód osobisty. Przy przekraczaniu pozostałych granic nadal posługujemy się paszportami, jednak w nowej postaci. Do niedawna w obu tych dokumentach figurowały także dzieci. Teraz, aby podróżować, potrzebują własnych dokumentów.

Jaki paszport dla dziecka?

Rodzaje paszportów wystawianych dzieciom:

  • Tymczasowy - paszport ten jest wydawany dzieciom do 5 roku życia. Jest on ważny przez okres 12 miesięcy.

Sprawdź, co daje tymczasowy dowód osobisty dla dziecka i jak go wyrobić

  • Pięcioletni - wydawany dzieciom, które ukończyły 5 lat a nie mają jeszcze 13. Na wniosek rodziców, w uzasadnionych okolicznościach, paszport pięcioletni można wydać także dziecku poniżej 5 roku życia.
  • Stały - dokument ten może być wydany, jeśli dziecko ukończyło 13 lat i jest ważny przez okres 10 lat.

Paszport dla dziecka
Kto składa wniosek?

W imieniu dziecka wniosek o wydanie paszportu składają rodzice wspólnie (ważne: podpisy na wniosku rodzice składają w obecności urzędnika organu paszportowego), chyba że na podstawie orzeczenia sądu jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona.
W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie paszportu zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego.
W przypadku braku możliwości osobistego przybycia do urzędu jednego z rodziców, musi on wyrazić pisemną zgodę na wydanie paszportu i musi być ona poświadczona notarialnie.

Potrzebne dokumenty

Aby otrzymać paszport należy w organie paszportowym złożyć:


  • wypełniony wniosek o wydanie dokumentu paszportowego;
  • dwie jednakowe aktualne fotografie spełniające wymogi biometrii;
  • w sytuacji gdy rodzice, ubiegając się o paszport dla dziecka, posiadają dowód osobisty nowego wzoru (lub jedno z nich posiada dowód osobisty starego wzoru a drugie nowego wzoru) wymagany jest zupełny odpis aktu urodzenia dziecka; gdy rodzice posiadają dowody osobiste starego wzoru z dokonanymi wpisami dzieci, wymagany jest skrócony odpis aktu urodzenia;
  • pisemna zgoda obojga rodziców lub opiekunów, albo oryginał orzeczenia sądu opiekuńczego upoważniającego do wystąpienia o paszport, lub oryginał wyroku rozwodowego powierzającego całość władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców;
  • dowód uiszczenia opłaty paszportowej.

Rodzice podczas składania wniosku powinni także dysponować dowodami osobistymi do wglądu.

Opłaty

Opłaty za wydanie paszportu wynoszą:
za paszport ważny 10 lat – 140 zł.
za paszport dla dzieci, które w dniu złożenia wniosku nie ukończyły 7 lat – 30 zł.
za paszport dla dzieci, które ukończyły 7 lat a nie ukończyły lat 13 – 60 zł.
za paszport tymczasowy dla dzieci – 30 zł.
Uczniom przysługuje 50% ulga w opłacie. Aby ją uzyskać, należy przedstawić do wglądu legitymację szkolną.
 

Urszula Skirtun
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (7)
/7 lat temu
Dla dziecka poniżej 5 lat nie można wyrobić paszportu ważnego przez 5 lat!!! Tak mnie dziś poinformowano w biurze paszportowym!
/8 lat temu
potszebuje wniosku na paszport dla dziecka
/7 lat temu
to se poszukaj *****
POKAŻ KOMENTARZE (4)