POLECAMY

Fundacja Świętego Mikołaja znów pomaga dzieciom!

Trwa IX edycja kampanii społecznej „Grunt to rodzina” organizowanej przez fundację Świętego Mikołaja. Weź w niej udział!
Fundacja Świętego Mikołaja znów pomaga dzieciom! fot. Serwis prasowy Fundacji Świętego Mikołaja

Fundacja Świętego Mikołaja – organizator i koordynator ponad kilkudziesięciu ważnych, ogólnopolskich kampanii społecznych – oficjalnie zainaugurowała IX edycję programu na rzecz wspierania rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych: „Grunt to rodzina”. Jak co roku w ramach akcji przeprowadzana jest zbiórka pieniędzy na Fundusz Edukacyjny dla dzieci z podopiecznych rodzin.

Cele kampanii "Grunt to rodzina"

Fundacja Świętego Mikołaja przygotowała kilka akcji wspierających kampanię. Od 6 grudnia zapraszamy do zgłaszania kandydatur do Nagrody św. Mikołaja. Wyróżnienia zostaną przyznane w grudniu 2013 roku organizacjom i osobom, które w okresie od 1 września 2012 r. do 30 sierpnia 2013 r. w sposób mądry i potrzebny zaangażowały się w działalność charytatywną, realizując ideę, o której w swoim nauczaniu wielokrotnie wspominał papież Jan Paweł II.

O historii tej inicjatywy społecznej

Kampania „Grunt to rodzina” realizowana jest od 2004 roku. W ciągu ośmiu lat działalności Funduszu Edukacyjnego, Fundacja Świętego Mikołaja wsparła łącznie około 1020 przedsięwzięć na kwotę ponad 6 mln zł. W ten sposób objęła pomocą już ponad 5500 dzieci. W roku 2011 Fundacja Świętego Mikołaja zebrała 1,18 mln zł, z czego 410 tys. zł przeznaczono na wyjazdy edukacyjne, a 770 tys. zł na przedsięwzięcia edukacyjne, rehabilitacyjne oraz zakup sprzętu komputerowego.

Dlaczego warto wspierać takie działania?

Celem programu „Grunt to rodzina” jest propagowanie rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych oraz przełamywanie stereotypów i barier, które utrudniają powstawanie nowych placówek tego typu. To ważne społeczne zadanie, ponieważ – według danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – spośród prawie 30 tys. wychowanków przebywających w polskich domach dziecka zaledwie 8,1% mieszka w domach rodzinnych. A to właśnie dzięki tym placówkom mają oni szansę na szczęśliwe dzieciństwo.

Jakie są smutne statystyki?

Bariery, które napotykają dzieci z rodzinnych domów dziecka znajdują potwierdzenie w liczbach. Aż 58% dzieci trafiających do rodzinnych domów dziecka ma niższe szanse edukacyjne niż ich rówieśnicy. Głównymi przyczynami, które powodują niższe szanse dzieci (według wskazań opiekunów) są:
  • opóźnienia rozwojowe (65% dzieci)
  • opóźnienia edukacyjne (14%)
  • zaniżona samoocena (11%)
Aż 82% opiekunów podkreśla, że nie posiada środków na wysłanie dzieci na wakacje, a 36% wskazuje problem niedoboru środków finansowych na dodatkową naukę dla dzieci.

Jak możesz pomóc?

Fundusz Edukacyjny można wesprzeć wysyłając SMS o treści „Pomoc” na nr 7545 (koszt 6,15 zł z VAT). Operatorzy telefonii komórkowych wspierają akcję i przekazują całkowity dochód na jej cel. Przyjmowane są również darowizny na konto Funduszu Edukacyjnego: 40 1440 1387 0000 0000 1092 6572. Pełna suma środków, które wpłyną na konto zostanie przekazana na wsparcie podopiecznych fundacji.
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)