Test Apgar - pierwszy egzamin dziecka

Test, zwany również skalą, opracowała francuska pediatra Virginia Apgar, dlatego też metodę tej oceny tytułujemy jej nazwiskiem. Ułatwia on ocenę stanu zdrowia każdego narodzonego dziecka i rozpoznanie ewentualnych zagrożeń zdrowia maleństwa.
/ 02.07.2008 23:27
Test, zwany również skalą, opracowała francuska pediatra Virginia Apgar, dlatego też metodę tej oceny tytułujemy jej nazwiskiem. Ułatwia on ocenę stanu zdrowia każdego narodzonego dziecka i rozpoznanie ewentualnych zagrożeń zdrowia maleństwa.

Badanie przeprowadzane jest w pierwszej i piątej minucie po porodzie (bądź w następnych, jeżeli zachodzi taka potrzeba) w pięciu kategoriach. Za każdą z nich lekarz przyznaje od 0 do 2Test Apgar - pierwszy egzamin dziecka TABELA punktów zatem maksymalnie stan noworodka może być oceniony na 10 punktów. By łatwiej zapamiętać, jakie parametry są oceniane, można zastosować prosty sposób: APGAR = OCENA.
Przy czym :
O = oddech,
C = czynność serca,
E = efekt drżenia błony śluzowej nosa,
N = napięcie mięśni,
A = aktualne zabarwienie skóry.

Najpierw neonatolog sprawdza, czy noworodek potrafi sam oddychać i jak sprawnie to robi. Następnie z jaką częstotliwością bije serce. Kolejną czynnością jest wywołanie reakcji na bodźce, np. strumieniem światła czy drażnieniem nosa przez delikatne dotykanie jego błony śluzowej cewnikiem. Później lekarz sprawdza napięcie mięśniowe ( im bardziej dziecko jest wiotkie, tym mniej punktów otrzyma ) i kolor skóry ( im bardziej jest ona zaróżowiona, tym lepiej, bo świadczy to o jej doskonałym ukrwieniu ). Stan dziecka uważany jest za dobry, gdy suma punktów mieści się między 8 a 10. Cyfry od 4 do 7 punktów odpowiadają dziecku urodzonemu w średnim stanie: noworodek jest silny, ale może mieć nieregularny oddech i być siny. Zaś jego napięcie mięśniowe i praca serca są prawidłowe. Ocena poniżej 4 świadczy o tym, że dziecko jest wiotkie, blade lub sine, z niską częstotliwością tętna i bezdechem. Przy ocenie 0-3 mówimy o zamartwicy ciężkiej, której głównym objawem jest brak podjęcia funkcji oddychania lub o lekkim stopniu zamartwicy, gdy dziecko uzyskało 6-7 punktów i wykazuje zaburzenia oddychania.


Cechy
Punkty
0
1
2
Oddech
brak
powolny, nieregularny
dobry
Czynność serca (puls)
niewyczuwalny
poniżej 100
powyżej 100
Efekt drażnienia
brak reakcji na bodziec
grymas
kaszel, kichanie
Napięcie mięśni
wiotkie (brak lub słaba aktywność ruchowa)
nieznaczne ruchy kończyn
duża aktywność
Aktualne zabarwienie
blade lub sine
cieliste, kończyny sine
różowe

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (1)
/01.01.2011 20:25
przecież p. Apgar była amerykanką a nie francuzką !