Pneumokoki

W najnowszym “Weekly Epidemiological Record” WHO alarmuje, że choroby pneumokokowe są główną przyczyną zachorowalności i umieralności dzieci we wszystkich krajach na świecie.
/ 23.03.2007 12:04
W najnowszym “Weekly Epidemiological Record” WHO alarmuje, że choroby pneumokokowe są główną przyczyną zachorowalności i umieralności dzieci we wszystkich krajach na świecie.

Szacuje się, że co roku w wyniku chorób pneumokokowych umiera od 700 tysięcy do 1 miliona dzieci. Grupa ekspertów działających przy WHO - SAGE (Immunization Strategic Advisory Group of Experts), przygotowała raport na temat najpoważniejszych problemów epidemiologicznych naszych czasów. Dokument ten mówi m.in. o zakażeniach pneumokokowych, podkreślając, że jest to bardzo istotny problemem zdrowotny.

Pneumokoki to bakterie, które u małych dzieci mogą wywołać ciężkie choroby, takie jak: pneumokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie płuc, bakteriemię i sepsę. Choroby te często powodują groźne powikłania neurologiczne, takie jak uszkodzenie słuchu, wzroku, wodogłowie, padaczkę, a nawet prowadzą do śmierci dzieci.

Jeden z rozdziałów raportu “Weekly Epidemiological Record” poświecony jest 7-walentnej skoniugowanej szczepionce przeciwko pneumokokom. 7-walentna skoniugowana szczepionka przeciwko pneumokokom jest jedyną na świecie szczepionką wskazaną dla dzieci poniżej 2 roku życia, które z uwagi na niedojrzały układ odpornościowy, znajdują się w grupie najwyższego ryzyka zakażeń pneumokokowych. Szczepionka skutecznie zabezpiecza także dzieci w wieku 2-5 lat. W przeciwieństwie do polisacharydowych szczepionek przeciwko pneumokokom, trwale pobudza układ odpornościowy i przyczynia się do redukcji nosicielstwa pneumokoków w nosach i gardłach dzieci. SAGE rekomenduje włączenie jej do narodowych programów szczepień jako działanie priorytetowe we wszystkich krajach.

SAGE ocenia, że skoniugowana szczepionka przeciwko pneumokokom może być łatwo dopasowana do istniejącego kalendarza szczepień obowiązkowych, ponieważ może być podawana jednocześnie z innymi szczepionkami. Ważne jest, aby rutynowe szczepienia przeciwko pneumokokom były rozpoczynane przed ukończeniem 6 miesiąca życia, co zapewnia największe korzyści szczepień. Ponadto SAGE rekomenduje podjęcie działań w celu monitorowania zachorowalności na inwazyjne choroby pneumokokowe w danym kraju, co m.in. umożliwi ocenę wpływu szczepień przeciwko pneumokokom na epidemiologię tych zakażeń.
Raport przytacza badania dr Davida Bloom z Harvard School of Public Health, które dowodzą związku pomiędzy szczepieniami a poziomem rozwoju ekonomicznego danego kraju. Cztery główne obszary korzyści ze szczepień, które wymienia prowadzący badania to: edukacja (zdrowe dzieci chętniej chodzą do szkoły i lepiej się uczą), praca (zdrowi dorośli są bardziej wydajni w pracy), oszczędności (zdrowie sprzyja oszczędzaniu i inwestowaniu pieniędzy) i demografia (dobre zdrowie sprzyja zakładaniu rodzin co łączy się z ekonomicznym rozwojem).

Zalety 7-walentnej szczepionki przeciwko pneumokokom i jej korzyści dla całego społeczeństwa doceniło już wiele krajów. Obecnie szczepionka przeciwko pneumokokom dostępna jest w ponad 70 krajach na całym świecie. Kostaryka jest już 17 krajem, w którym ta szczepionka będzie refundowana. Szczepionka jest od lat finansowana w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Australii. Od roku jest także refundowana w Wielkiej Brytanii, Francji, Norwegii, Grecji, Holandii i Niemczech. Natomiast Czesi mogą za darmo zaszczepić dzieci, które znajdują się w grupach ryzyka. Skoniugowana szczepionka przeciwko pneumokokom jest zalecana w polskim kalendarzu szczepień na 2006 rok.

W Polsce każdego roku na choroby pneumokokowe zapada średnio 400 dzieci, 20 z nich umiera, a 50 ma ciężkie i przewlekłe powikłania neurologiczne (np. uszkodzenie słuchu, wzroku, wodogłowie, padaczkę). Wykazana rosnąca antybiotykooporność pneumokoków powoduje, że liczba tych zachorowań z roku na rok może rosnąć. Badania wykazują, iż w Polsce nosicielstwo pneumokoków w grupie dzieci uczęszczających do żłobków i przedszkoli wynosi prawie 60%. Tylko szczepienie jest w stanie je zabezpieczyć przed najgroźniejszymi chorobami, jakie wywołuje ta bakteria.


Stop Pneumokokom