umiarkowane spożycie alkoholu może przyczynić się do poprawy naszego zdrowia /fot.Fotolia

Problemy alkoholowe nastolatków

Alkohol to najbardziej śmiercionośny środek psychoaktywny. Nawet narkotyki, czy papierosy nie zbierają takiego żniwa. Ostatnie wyniki badań alarmują – z biegiem czasu obniża się wiek inicjacji alkoholowej u obu płci. Obecnie wynosi on 13 lat. Czy ten problem dotyczy Twojego dziecka?
/ 27.09.2010 12:42
umiarkowane spożycie alkoholu może przyczynić się do poprawy naszego zdrowia /fot.Fotolia

Tragiczne skutki

Nie ma wątpliwości, co do szkodliwości spożywania alkoholu przez nastolatki. Jest on substancją chemiczną, która po wprowadzeniu do organizmu, powoduje znaczące zmiany w jego funkcjonowaniu.

Szczególnego znaczenia nabiera to w przypadku rozwijającego się mózgu młodego człowieka – dojść może bowiem do uszkodzeń organicznych i rozregulowania gospodarki neuroprzekaźników. Tym samym, zaburzeń uczenia się, czyli logicznego rozumowania i zapamiętywania, zaburzenia rozwoju emocjonalnego oraz ogólnego zahamowania dojrzewania.

Ponadto, alkohol jest czynnikiem, który zaciera granice moralności, prowadzi do konfliktów w relacjach z ludźmi, sprzyja sięganiu po inne używki, znosi hamulce (co może skutkować zachowaniami dewiacyjnymi), utrudnia uczenie się dojrzałych i efektywnych sposobów radzenia sobie ze stresem, oraz rozwiązywania problemów.

Polecamy: Skutki picia alkoholu

Osoby rozpoczynające picie przed piętnastym rokiem życia są bardziej narażone na uzależnienie niż inni.

Samo uzależnienie u nastolatka postępuje szybciej i bardziej gwałtowanie (3 lata u dorosłego to 6 miesięcy u nastolatka), a leczenie jest trudniejsze. Lista szkód jest długa i raczej nieatrakcyjna.

Motywacja do picia

Co zatem motywuje młodzież do picia?
Adolescencja jest okresem szybkich zmian zachodzących w psychice człowieka wkraczającego powoli w dorosłość. W tym czasie pojawiają się specyficzne potrzeby, takie jak chęć udowadniania swojej dorosłości, niezależności od autorytetów, potrzeba przynależności i akceptacji ze strony grupy. Alkohol może być zatem, traktowany przez młodych ludzi, jako atrybut dorosłości. Jest wyrazem buntu i przekraczania pewnych granic, sposobem na zaimponowanie rówieśnikom, czy wkupienie się w łaski grupy, patentem na dobrą zabawę, ale i ucieczkę od problemów. Alkohol staje się, więc sposobem na spełnienie wszelkich swoich potrzeb.
„Naście” lat to też okres poszukiwania własnej tożsamości, stąd skłonność do ryzyka i pociąg do różnych, potencjalnie niebezpiecznych, nowych sytuacji takich, jak eksperymenty z środkami psychoaktywnymi. To motywacja dla młodzieży, która często preferuje picie do oporu. Inną przyczyną takiego stylu spożywania alkoholu jest kwestia wrażliwości organizmu. Nastolatki często mogą wypić więcej niż dorośli, bez odczuwania negatywnych konsekwencji, jak: kac, senność, zaburzenia koordynacji. Są oni natomiast wrażliwsi na pozytywne skutki picia, np.: rozluźnienie towarzyskie. Przyczyną są różnice w funkcjonowaniu mózgów obu grup.

Nieświadomi dorośli

Biorąc pod uwagę zagrożenia, ciekawe i przerażające zarazem jest to, że niektórzy dorośli wyrażają cichą zgodę na alkoholizowanie się nastolatków. Twierdzą, że picie można zaliczyć do kategorii zachowań niejako wytłumaczalnych z racji specyfiki okresu rozwojowego. I owszem, jedno piwo nie stanowi być może jeszcze tragedii i przypisać je można spokojnie wynikowi młodzieńczej „burzy”, ale powtarzające się sytuacje upijania, to poważny problem związany z ryzykiem storpedowania procesu dojrzewania, uszkodzeń narządów i w efekcie uzależnienia.

Polecamy: Dlaczego ludzie uzależniają się od alkoholu?