Czy wiesz jak uzyskać kredyt studencki?

Kredyt studencki to najlepszy sposób na sfinansowanie nauki i utrzymania w czasie studiów. Ma on wiele zalet, przede wszystkim bardzo niskie oprocentowanie i niezwykle korzystne warunki spłaty. Jak wygląda kredyt studencki i jak go otrzymać?
/ 21.09.2010 01:47

Kto może otrzymać kredyt? Kredyt jest przeznaczony dla student studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych, a także doktorantów uczelni publicznych jak i niepublicznych. WARUNEK: studia musisz rozpocząć przed ukończeniem 25 roku życia. W pierwszej kolejności otrzymują go osoby w trudnej sytuacji materialnej, u których dochód na członka rodziny nie przekraczającym 600 zł miesięcznie. W 2010/2011 r. studenci z takim dochodem będą mogli liczyć na 100-procentowe poręczenie kredytu przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Natomiast studenci o większym dochodzie (600 zł-1000 zł) dostaną poręczenie 70-procentowe.

Od tego roku (2010/2011) inny będzie także sposób liczenia dochodu na osobę – teraz będą brane pod uwagę dochody netto.

Jak wygląda wypłata pieniędzy? Student otrzymuje przez 10 miesięcy w roku akademickim 600 zł. Studenci mogą zaciągnąć kredyt na maksymalnie 6 lat, doktoranci na 4 lata. Jakie odsetki będziesz musiał zapłacić? Śmiesznie niskie, bo tylko 1,75 proc. Kredyt studencki możesz zaciągnąć na każdym roku studiów - nawet na ostatnim. Uwaga: nie można od razu otrzymać całej kwoty, na jaką zaciągasz kredyt (30 tys. za 5 lat studiów), bo przecież bank nie ma pewności, czy np. za dwa lata nie przerwiesz studiów. Bezpieczniej dla banku jest zatem wypłacać miesięczne transze w wysokości 600 zł.

Jak spłacać kredyt? Spłata odbywa się na bardzo korzystnych warunkach, bo dopiero po upływie 2 lat od daty zakończenia studiów i co najlepsze – na spłacenie kredytu masz aż dwa razy więcej czasu niż okres na jaki został zaciągnięty, np. biorąc kredyt na 5 lat studiów masz 10 lat na jego spłacenie. Jeżeli nagle pojawią się problemy ze spłatą (pogorszenie się sytuacji finansowej z powodu choroby, niepełnosprawności lub innych wypadków losowych), na Twój wniosek kredyt jest umarzany całkowicie lub częściowo.

Uwaga! Warto się przykładać na studiach, bo 5 procent najlepszych absolwentów uczelni ma szansę na umorzenie 20 proc. kredytu. Od tego roku będzie można zawiesić spłatę kredytu na rok w przypadku trudnej sytuacji finansowej. Jeżeli zostaniesz skreślony z listy studentów, spłata kredytu rozpoczyna się już od następnego miesiąca (nie po 2 latach) i spłacasz tylko to co otrzymałeś do tego czasu na konto.

Jak dostać kredyt? Po pierwsze musisz złożyć w wybranym banku wniosek o kredyt do 15 listopada. Banki udzielające kredytu studenckiego to: PKO Bank Polski, Bank PEKAO S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A., Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. (BGŻ). Uwaga: Nie musisz mieć konta w którymś z tych banków, żeby otrzymać kredyt. W celu otrzymania kredytu musisz udać się do banku i wypełnić odpowiedni formularz. Powinieneś także zapytać, ilu będziesz potrzebował poręczycieli i jakie dokumenty musisz przedstawić.

Następnie udajesz się do swojego dziekanatu i prosisz o zaświadczenie, że nadal studiujesz. Co semestr będzie musiał taki świstek przedstawiać w banku. Uwaga! Banki niestety nie są pobłażliwe dla spóźnialskich - wystarczy kilka dni zwłoki z dostarczeniem takiego zaświadczenia i nie dostaniesz wypłaty za kolejny miesiąc:(

Musisz także dostarczyć: 1. zaświadczenie o liczbie osób w rodzinie 2. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach każdego członka rodziny (1 i 2 załatwisz w Urzędzie Skarbowym) 3. aktualny odcinek renty lub emerytury członka rodziny jeśli ktoś ją otrzymuje 4. dodatkowe dokumenty wymienione przez bank

Jeżeli twoja sytuacja życiowa nie pozwala Ci spełnić warunków dotyczących poręczycieli (np. nie masz rodziców, dochód poręczycieli jest za niski), złóż wniosek w banku o poręczenie udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wynosi ono 70 proc., a jeżeli jesteś sierotą albo jesteś całkowicie lub częściowo pozbawiony opieki rodzicielskiej i przebywałeś w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, socjalizacyjnej albo resocjalizacyjnej, należy ci się 100 proc. poręczenia.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)