POLECAMY

Czy wiesz jak najlepiej napisać wstęp do prezentacji maturalnej?

Wstęp jest tym elementem każdej pisanej pracy, który przychodzi napisać najciężej. Dzieje się tak dlatego, że w nim mamy zawrzeć wprowadzenie do wszystkiego, co napiszemy w całej pracy. Oto moja propozycja jak go napisać żeby był dobry:

Pierwszą i najistotniejszą moim zdaniem sprawą przy pisaniu wstępu, jest to, żeby napisać go dopiero po napisaniu rozwinięcia i zakończenia. Dlaczego? Bo wtedy będziemy już wiedzieli, o czym jest cała prezentacja i będziemy się mogli odnosić bezpośrednio do treści. Dzięki temu możemy uzyskać większą spójność tekstu.

We wstępie musimy przedstawić, jakimi problemami zamierzamy się zająć w prezentacji i jakie są nasze główne założenia, które w niej wykorzystamy. W tym miejscu powinniśmy przedstawić stan dotychczasowych badań na wybrany przez nasz temat.

Opisujemy pokrótce pozycje bibliograficzne, które wykorzystaliśmy przy pisaniu naszej prezentacji maturalnej. Najlepiej przedstawić tu trzy najważniejsze z nich.

Uzasadniamy podział całej pracy na rozdziały i opisujemy, czym zajmujemy się w każdym z nich.

Na koniec wstępu powinniśmy przedstawić z jakich rodzajów źródeł korzystaliśmy, dlaczego wybraliśmy właśnie te, z których korzystamy, i jakie metody badawcze zastosowaliśmy wobec nich, by uzyskać potrzebne nam informacje.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)