POLECAMY

Czy wiesz dlaczego drewno jest bardzo cennym surowcem?

Drewno od zawsze było dla człowieka bardzo cennym materiałem. Zapotrzebowanie na drewno było i jest bardzo duże.

Ludzie w dawnych czasach wykorzystywali go do budowy domu, produkcji broni oraz różnych sprzętów. Drewno było przede wszystkim źródłem ciepła, które pozwalało ludziom przetrwać w ciężkich warunkach

Wraz z postępem cywilizacji znaczenie drewna zwiększało się. Obecnie surowiec ten wykorzystywany jest prawie we wszystkich gałęziach gospodarki.

Drewno jest właściwie jedynym z powszechnie znanych materiałów w pełni odtwarzalnym przez przyrodę. Jego masa przybywa beż żadnych ujemnych skutków dla środowiska i człowieka. Przy właściwie prowadzonej gospodarce leśnej jest to proces ciągły, choć powolny.

Człowiek do swoich celów może wykorzystać praktycznie wszystkie elementy drzewa. Ścięty pień daje kłody, które są podstawą do przerobu tartacznego – uzyskuje się z nich belki, bale, deski itp. To, czego człowiekowi nie uda się przerobić podlega naturalnemu rozkładowi i w ten sposób cykl ekologiczny zamyka się. Z drzewa uzyskujemy surowiec drzewny zaś odpady mogą być przerobione na opał i co za tym idzie – ciepło

Wydzielający się przy spalaniu CO2 (mniej groźny niż związki siarki powstające przy spalaniu węgla) pochłaniany jest przez rośliny zielone i przerabiany na tlen. Pozostałości – jak popiół, kora czy liście, zasilają glebę i stanowią humus lub są dodatkiem do kompostów. Recykling odbywa się zatem w sposób naturalny.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)