Szczepionka przeciwko pneumokokom – którą wybrać?

W Polsce dostępne są dwie szczepionki skoniugowane przeciwko pneumokokom. Czy obie szczepionki są tak samo skuteczne? Którą szczepionkę przeciwko pneumokokom wybrać?
/ 04.11.2014 11:18

szczepionka przeciwko pneumokokom

Fot. Fotolia

Pneumokoki są jednymi z najbardziej agresywnych, niebezpiecznych, a zarazem najbardziej rozpowszechnionych w naszym środowisku bakterii. Są źródłem wielu poważnych chorób u dzieci, których przebieg kliniczny jest wyjątkowo ciężki. Na poważne choroby wywołane przez pneumokoki chorują najczęściej dzieci do 5. roku życia, ale najwięcej powikłań i ciężkich zakażeń inwazyjnych występuje w pierwszych 2 latach życia.

Szczepionki przeciwko pneumokokom

Aktualnie w Polsce dostępne są dwie szczepionki skoniugowane przeciwko pneumokokom:

  • 10-walentna (PCV10),
  • 13-walentna (PCV13).

Obie szczepionki są bezpieczne, a ich bezpieczeństwo oceniano w kontrolowanych badaniach klinicznych. Główna różnica między nimi dotyczy pokrycia serotypów wywołujących inwazyjną chorobę pneumokokową.

Szczepionka 13-walentna gwarantuje szersze pokrycie i zawiera, oprócz antygenów zawartych w PCV10 – dodatkowo serotypy 3, 6A i 19A.

Zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego (ChPL) dla obu szczepionek schemat stosowania szczepionki należy ustalić zgodnie z lokalnymi zaleceniami, z uwzględnieniem ryzyka występowania choroby inwazyjnej w różnych grupach wiekowych, chorób współistniejących, jak również danych epidemiologicznych o zmienności serotypów w różnych obszarach geograficznych.

Zobacz także: Wystartowała kampania "Pneumokokom mówimy: Szczepimy!!!"

Jakie choroby wywołują pneumokoki?

Do chorób inwazyjnych wywoływanych przez pneumokoki należą m.in.: zapalenie płuc z bakteriemią, posocznica i zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, określane mianem inwazyjnej choroby pneumokokowej (IChP). Obarczone są one wysoką śmiertelnością oraz dużą liczbą powikłań.

Drobnoustroje te mogą odpowiadać również za łagodniejsze postacie zakażeń, które występują nieporównywalnie częściej niż IChP, takie jak: zapalenie ucha środkowego, zatok, oskrzeli czy zapalenie płuc.

Zdaniem ekspertów jedyną i skuteczną formą zapobiegania zachorowaniom wywołanym przez pneumokoki jest stosowanie szczepień ochronnych.

Szczepienia chronią dzieci, zwłaszcza najmłodsze, przed inwazyjną chorobą pneumokokową oraz przed ewentualnymi powikłaniami, które mogą po niej nastąpić. Jednak z uwagi na niską wiedzę społeczeństwa w tym zakresie oraz ograniczony dostęp do wiarygodnych źródeł informacji, obserwuje się rosnącą niechęć do ich stosowania.

Niską wiedzę społeczeństwa potwierdzają wyniki badania przeprowadzonego przez PBS DGA w 2010 roku. 70% Polaków posiada błędne informacje lub przyznaje, że nie wie, czym są pneumokoki.

Niedostateczna jest też wiedza na temat chorób, jakie mogą wywoływać pneumokoki, a także możliwości profilaktyki zakażeń pneumokokowych. Jedynie ok. 16% społeczeństwa wie o tym, że bakterie te mogą być przyczyną zapalenia płuc czy sepsy.

Zasadne jest zatem prowadzenie działań edukacyjnych w celu zmiany obecnej sytuacji. Szczególnie istotne jest podnoszenie świadomości społeczeństwa polskiego w zakresie pneumokoków i chorób przez nie wywoływanych, zachęcanie do skutecznej profilaktyki poprzez stosowanie szczepień oraz zapewnienie dostępu do rzetelnych informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności szczepionek.

Źródło: Materiały prasowe D&D Communication

Czytaj na forum: Czy szczepić dziecko przeciwko pneumokokom?