Pierwszy dzień w nowej klasie

Jak pomóc dziecku przetrwać trudne chwile w nowym miejscu?
/ 16.03.2006 16:57
 
Nieważne, czy idzie do przedszkola, podstawówki, czy do liceum. Jesteś tak samo przejęta. Zastanawiasz się, co jeszcze możesz zrobić, by Twoje dziecko polubiło nowe miejsce.

Debiuty nie muszą być trudne
Przekroczenie nieznanych murów, nowe twarze, nowe wymagania. Te pierwsze dni w szkole lub w przedszkolu wiążą się z dużym stresem. Jak pomóc dziecku przetrwać trudne chwile?
Anna Lipowska, wychowawczyni w przedszkolu: Najlepiej, jeśli 3-latek wcześniej odwiedzi przedszkole, pozna panią, pobawi się w sali. Słowem, oswoi się z nowym miejscem. We wrześniowy poranek rodzice powinni spokojnie i bez pośpiechu przygotować się do wyjścia z dzieckiem. Błędem, który mamy popełniają najczęściej, jest wylewne pożegnanie przed drzwiami sali. Im czulsze - tym bardziej maluch potem rozpacza. Dziecku trzeba po prostu powiedzieć ,cześć", dać buzi, zapewnić ,przyjdę po Ciebie", odwrócić się i szybko odejść, nawet jeśli maluch zanosi się głośnym płaczem.

Dorota Witkowska, nauczycielka: Rzadko się zdarza, że 7-latek po pierwszym dniu w szkole płacze, tupie nogami i krzyczy, że więcej tam nie pójdzie. Może do tego dojść po jakimś czasie, kiedy pojawią się pierwsze problemy. Jak się wtedy zachować? Gdy dziecko kategorycznie odmówi pójścia do szkoły, trzeba z nim porozmawiać i poznać przyczynę tak wielkiej niechęci. W razie czego pomóc w lekcjach. Może ono czuje się samotne albo spodziewało się czegoś innego? Warto podpowiedzieć, żeby spróbowało sobie znaleźć szkolnego przyjaciela.

Zapoznaj się ze statutem
Szkoła ma swój wewnętrzny regulamin ustalony przez dyrekcję, radę rodziców i samorząd uczniowski. W danej placówce mogą zostać wprowadzone mundurki i zakaz używania telefonów komórkowych.
Dyrektor szkoły powinien umożliwić wszystkim uczniom, a także ich rodzicom zapoznanie się z treścią statutu, określającego reguły współżycia całej szkolnej społeczności.
Powinien on zawierać zasady:
- uczniowskiej dyscypliny i rodzaje kar za jej przekroczenie (niedopuszczalne są kary cielesne i psychiczne znęcanie się nad dziećmi);

- wystawiania ocen z zachowania;
- skreślania z listy uczniów;
- poprawiania stopni.
A także określać:
- ile w tygodniu można robić klasówek i z jakim wyprzedzeniem należy je zapowiadać oraz ile razy w semestrze uczeń może być nieprzygotowany do lekcji;
- gdzie i do kogo powinien się zwrócić uczeń, kiedy są naruszane jego prawa;
- jaka skala ocen obowiązuje w szkole;
- jakie prawa i obowiązki ma samorząd uczniowski.

Religia i etyka
Te przedmioty nie są obowiązkowe i brak stopnia z religii nie decyduje o promocji. O tym, że dziecko nie będzie chodziło na religię w szkole, musicie zawiadomić - nawet ustnie. Jeśli takich uczniów będzie w szkole więcej niż 7, dyrektor powinien zorganizować zajęcia z etyki.

Gdy zmieniasz dziecku szkołę...
Bo nie podoba Ci się panująca w niej atmosfera:
- nie działaj pochopnie, zbierz dokładne informacje o tej szkole, do której chcesz przenieść dziecko. Tam też mogą spotkać Was problemy;
- pamiętaj, dyrektor nowej szkoły może odmówić przyjęcia ucznia powyżej 16. roku życia, jeśli szkoła jest przepełniona;
- napisz prośbę o przeniesienie z uzasadnieniem i podaniem mocnych argumentów. Jeśli się przeprowadziliście, a uczeń chodzi do podstawówki, dyrektor powinien przyjąć dziecko nawet w połowie roku.

Jak ocenić zdolności dziecka
Każdy 6-latek, który kończy zerówkę, trafia do szkoły z tzw. kartą sześciolatka, czyli bilansem swoich umiejętności - radzi psycholog Ewa Klepacka Gryz.
Jeśli psycholog mówi, że dziecko nie jest gotowe do podjęcia nauki?
Lepiej, żeby jeszcze jej nie zaczynało. Rodzice powinni wziąć pod uwagę opinię fachowca.
A jeśli nie zechcą?
Ryzykują, bo malec może sobie nie poradzi. Przez wiele lat trzeba będzie nadrabiać zaległości.
Bywa i odwrotnie - dopiero w szkole dowiadujemy się, że nasze dziecko jest bardzo zdolne.
Tak. Na tle innych uczniów łatwiej zauważyć talenty dziecka. Ale bywa i tak, że zdolny przedszkolak w szkole niespodziewanie ma same kłopoty.
Jak mu wtedy pomóc?
W specjalistycznej poradni ocenią, co jest źródłem problemu. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i rodziców prowadzi np. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, Uniwersytet dla Rodziców, Warszawa, ul. Raszyńska 8-10, tel. 822-71-68, 822-24-46.