POLECAMY

Zasiłek rodzinny na dziecko – sprawdź, ile ci się należy

Komu przysługuje zasiłek rodzinny na dziecko? Ile wynosi zasiłek rodzinny na dziecko uczące się? Ile wynosi zasiłek na dziecko studiujące i niepełnosprawne? Wszystko o świadczeniach pielęgnacyjnych na dziecko.
Zasiłek rodzinny na dziecko – sprawdź, ile ci się należy

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka. Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych zasiłek rodzinny na dziecko przysługuje rodzinie, której dochód miesięczny na jedną osobę nie przekracza kwoty 504 zł lub 583 zł netto w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego. Pobierając zasiłek rodzinny, rodzina może ubiegać się o dodatki do zasiłku rodzinnego.

Dla kogo zasiłek rodzinny na dziecko?

Zasiłek rodzinny przysługuje:

- rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;

- opiekunowi faktycznemu dziecka (takiemu, który faktycznie zajmuje się dzieckiem i wystąpił do sądu o przysposobienie dziecka);

- osobie uczącej się w szkole jeśli jest osobą pełnoletnią, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.

Zobacz także: Becikowe 2012: Samo zaświadczenie o ciąży już nie wystarczy

Zasiłek rodzinny przysługuje wyżej wskazanym osobom:

- do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub zakończenia nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez nie 21 roku życia. Zasiłek przysługuje także na dziecko kontynuujące naukę w szkole wyższej jednak nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia.

- albo ukończenia 24 roku życia, jeżeli dziecko kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Komu nie przysługuje zasiłek rodzinny na dziecko?

Zasiłek rodzinny na dziecko nie przysługuje gdy:

- dziecko lub osoba ucząca się wstąpiła w związek małżeński;

- dziecko pełnoletnie lub osoba ucząca się pobiera zasiłek na własne dziecko;

Zobacz także: Jaka jest wysokość zasiłku chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego

- dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;

-  osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

- osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany, powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone, sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

- gdy pobierany jest zasiłek na dziecko za granicą.

Zobacz także: Jak ubiegać się o zasiłek macierzyński?

Ile wynosi zasiłek rodzinny na dziecko?

Wysokość zasiłku rodzinnego na dziecko uzależniona jest wysokości dochodu rodziny. Zasiłek przysługuje rodzinie, w której dochód miesięczny na jedną osobę nie przekracza kwoty 504 zł lub 583 zł w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

  • 68,00 zł na dziecko do ukończenia przez nie 5 roku życia;
  • 91,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia przez nie 18 lat;
  • 98,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 lat do ukończenia przez nie 24 lat.

Jakie dokumenty trzeba złożyć?

Aby otrzymać zasiłek rodzinny na dziecko należy złożyć:

- specjalny wniosek o zasiłek rodzinny;

- zaświadczenie o dochodach osiągniętych przez członków rodziny;

- zaświadczenie ze szkoły w przypadku dziecka pełnoletniego;

Zobacz także: Kiedy kobieta ma prawo do zasiłku opiekuńczego

- akty urodzenia dzieci;

- wyroki sądu zasądzające alimenty czy orzekające rozwód jeśli takie są;

- zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego jeśli takie posiadamy;

- orzeczenia o niepełnosprawności dziecka jeśli dziecko takie posiada.

Komplet dokumentów należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej lub w wyznaczonym do tego oddziale urzędu miasta lub gminy.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)