Wypalenie zawodowe

Twój pracownik osiąga gorsze wyniki niż kiedyś? Jest mniej optymistyczny i negatywnie nastawiony do swoich obowiązków? Prawdopodobnie dopadło go wypalenie zawodowe. Wypalenie zawodowe to stan, w którym pracownik przez dłuższy okres czasu odczuwa mniejszą motywację do pracy, zniechęcenie, znużenie.
/ 11.09.2008 23:56
Twój pracownik osiąga gorsze wyniki niż kiedyś? Jest mniej optymistyczny i negatywnie nastawiony do swoich obowiązków? Prawdopodobnie dopadło go wypalenie zawodowe. Wypalenie zawodowe to stan, w którym pracownik przez dłuższy okres czasu odczuwa mniejszą motywację do pracy, zniechęcenie, znużenie.

Jeśli zauważymy, że nasz pracownik osiąga niższe niż dotychczas wyniki w pracy, jego rozmowy z klientami kończą się szybciej niż zazwyczaj i są mniej skuteczne, jeśli pracownik popełnia więcej błędów, a jego postawa wobec współpracowników bywa nie tylko obojętna, ale wręcz cyniczna – to niewątpliwie mamy do czynienia z syndromem wypalenia zawodowego. Dużym błędem byłoby zakwalifikowanie takiego zachowania jako przejawu lenistwa. Tym bardziej, że w stan wypWypalenie zawodowealenia zawodowego popadają najczęściej osoby, które wcześniej charakteryzowały się wysoką wydajnością pracy i zaangażowaniem, osoby które dążyły do perfekcjonizmu. Lenistwo nie jest ich cechą charakteru.
Przyczyną wypalenia zawodowego są przede wszystkim warunki, w jakich pracownik wykonuje swoje codzienne obowiązki i to one właśnie mogą być narzędziami, którymi pracodawca może walczyć z frustracją swoich podwładnych. Wystarczy odpowiednio je wykorzystać.
Niewątpliwie najbardziej stresującymi czynnikami, jakim poddany jest pracownik, są atmosfera silnej rywalizacji w zespole, nieczytelny podział kompetencji, apodyktyczny lub trudny we współpracy szef, brak możliwości rozwoju, nadmiar obowiązków, brak możliwości wyrażenia własnego zdania lub okazania emocji. Poprawiając wybrane elementy można skutecznie obniżyć poziom frustracji zatrudnionych osób.

Odpowiedzialny manager powinien szukać rozwiązań, które pomogą mu utrzymać cennego pracownika w zasobach swojej firmy. Ratunkiem może okazać się nowe wyzwanie zawodowe: przedzielenie pracownika do nowego, innowacyjnego projektu, prośba o pomoc przy trudnych negocjacjach, powierzenie mu opieki nad nowym pracownikiem. W innych przypadkach skuteczne mogą okazać się dodatkowe szkolenia, awans pionowy lub poziomy, przyznanie premii lub podwyżki, wyjazd integrujący zespół lub też okresowe spotkania, podczas których pracownicy mogą zgłaszać swoje pomysły i wyrażać opinię na temat bieżących spraw związanych z firmą.
Oczywiście rozwiązanie powinno być dobrze przemyślane i dobrane do konkretnego przypadku: jeśli zaangażujemy pracownika do nowego projektu, mimo iż na co dzień trudno mu się uporać z dotychczasowymi obowiązkami, prawdopodobnie utwierdzimy go w jego negatywnych uczuciach i zachęcimy do szukania nowego miejsca pracy.

Należy pamiętać, że dla pracodawcy wypalenie zawodowe oznacza nie tylko niższą wydajność pracownika. Osoby zniechęcone i znużone pracą częściej od innych chorują i przebywają na zwolnieniach lekarskich, częściej od innych myślą o zmianie miejsca pracy, stając się tym samym łatwą zdobyczą dla head hunterów, firm rekrutacyjnych i konkurencji. Ponadto frustracja spowodowana sprawami zawodowymi może odbijać się na relacjach pracownika z jego z najbliższymi, rzutując nierzadko na życie całej rodziny.

Autor: Anna Giertler
Internetowy Serwis Pracy JOBS.PL