POLECAMY

Ile powinno wynosić wynagrodzenie za podróż służbową?

Poznaj zasady obowiązujące od 2013 roku!
Ile powinno wynosić wynagrodzenie za podróż służbową? fot. Fotolia

Zasady przyznawania wynagrodzenia za podróż służbową


Od 1 marca 2013 r. zmieniły się zasady rozliczania podróży służbowych pracowników. Aktualnie obowiązujące rozporządzenie określa wysokość należności przysługujących pracownikom z tytułu zagranicznej oraz krajowej podróży służbowej.

Na mocy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, od 1 marca zmianie uległy zasady rozliczania podróży służbowych pracowników.
Zgodnie z art. 775 kodeksu pracy pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.

Należności przysługujące pracownikowi z tytułu podróży służbowej


Zgodnie z rozporządzeniem, z tytułu podróży krajowej oraz podróży zagranicznej, odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę, pracownikowi przysługują diety oraz zwrot kosztów: przejazdów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej oraz noclegów.
Zwrotowi podlegają również inne niezbędne udokumentowane wydatki, określone lub uznane przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.
Pracownikowi, który w czasie podróży krajowej lub podróży zagranicznej poniósł inne niezbędne wydatki związane z tą podróżą, określone lub uznane przez pracodawcę, zwraca się je w udokumentowanej wysokości.
Są to m.in.:
  • opłaty za bagaż
  • przejazd drogami płatnymi i autostradami
  • postój w strefie płatnego parkowania
  • miejsca parkingowe
  • inne niezbędne wydatki wiążące się bezpośrednio z odbywaniem podróży krajowej lub podróży zagranicznej.
Pracownik dokonuje rozliczenia kosztów podróży krajowej lub podróży zagranicznej nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia tej podróży.

Dieta w czasie podróży krajowej


Dieta w czasie podróży krajowej jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia i wynosi 30 zł za dobę podróży. Na mocy poprzedniego rozporządzenia kwota ta wynosiła 23 zł.
Należność z tytułu diet oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży krajowej (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu) po wykonaniu zadania służbowego w następujący sposób:
  • jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi mniej niż 8 godzin – dieta nie przysługuje,
  • jeżeli podróż trwa od 8 do 12 godzin – przysługuje 50% diety,
  • za podróż ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości,
  • jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę: do 8 godzin – przysługuje 50% diety, ponad 8 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości.
Za nocleg podczas podróży krajowej w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie wyższej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety.

Autor: Damian Skowron

Dowiedz się więcej o wynagrodzeniach:

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)