Wymiar urlopu wychowawczego

Wymiar urlopu wychowawczego
Wymiar urlopu wychowawczego jest ściśle określony w przepisach prawa pracy. Kobieta może liczyć na 3 lata urlopu wychowawczego.
/ 07.10.2016 16:00
Wymiar urlopu wychowawczego

Urlop wychowawczy przysługuje w wymiarze do 3 lat. Kobieta może wykorzystać urlop tylko do ukończenia przez dziecko 4 roku życia.

Wymiar urlopu wychowawczego nie zależy od ilości dzieci urodzonych w czasie jednego porodu. Pracownica, która wystąpi o urlop wychowawczy a urodziła bliźniaki, będzie miała prawo do urlopu w wymiarze 3 lat. Natomiast, jeśli w trakcie trwania urlopu wychowawczego kobieta urodzi kolejne dziecko uzyska prawo do nowego urlopu wychowawczego.

Rodzice dziecka spełniający warunki do korzystania z urlopu wychowawczego mogą jednocześnie korzystać z takiego urlopu przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy.

Zobacz także:Wymiar urlopu macierzyńskiego

Opieka nad niepełnosprawnym dzieckiem

Kobieta, która się urodziła niepełnosprawne dziecko ma prawo do dłuższego urlopu wychowawczego. Oprócz 3 letniego przysługuje jej dodatkowo prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Stanu zdrowia musi zostać potwierdzony orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika.

Rodzaj umowy a wymiar urlopu

Pracownice zatrudnione na podstawie umowy na czas nieokreślony zawsze będą mogły wykorzystać pełen przysługujący im wymiar urlopu wychowawczego. Natomiast kobiety zatrudnione na podstawie umów terminowych mają ograniczony czas korzystania urlopu. Kobieta może korzystać z urlopu wychowawczego do końca trwania umowy o pracę.

W przypadku, kiedy pracodawca zgodzi się na dłuższy urlop wychowawczy niż czas trwania umowy o pracę oznacza to, że pracodawca i pracownica zawarli nową umowę o pracę.

Redakcja poleca

REKLAMA