Pracujesz i jest ci gorąco? W tych sytuacjach możesz wyjść z pracy wcześniej bez konsekwencji

upał w pracy fot. Adobe Stock, StockPhotoPro
Praca w upale jest trudna, a wysokie temperatury wpływają na wydajność i bezpieczeństwo pracowników. Pracodawca powinien zapewnić pracownikom bezpieczne warunki w pracy. Jakie są obowiązki pracodawcy w czasie upałów? Czy pracownik może wyjść wcześniej z pracy w czasie upałów? Wyjaśniamy.
/ 21.06.2024 08:18
upał w pracy fot. Adobe Stock, StockPhotoPro

Pracodawcy mają obowiązek m.in. zapewnić pracownikom dostęp do wody. W uzasadnionych przypadkach pracownik może odmówić wykonywania pracy.

Spis treści:

  1. Obowiązki pracodawcy w czasie upału
  2. Co pracodawca musi zapewnić pracownikom w czasie upału?
  3. Czy można wyjść wcześniej z pracy podczas upału?

Obowiązki pracodawcy w czasie upału

Pracodawca ma szereg obowiązków wobec pracowników związanych z zapewnieniem bezpiecznych warunków pracy. Trzeba zaznaczyć, że upał w pracy oznacza, że pracodawca musi zadbać nie tylko o pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, ale również dla osób zatrudnionych na podstawie innych umów (zlecenie, dzieło, a także osób prowadzących na własny rachunek działalność gospodarczą) – wskazuje na to art. 304 § 3 Kodeksu pracy.

Co należy rozumieć przez pojęcie upału? Chodzi o temperaturę przekraczającą 25 stopni Celsjusza przy pracach na zewnątrz i 28 stopni Celsjusza przy pracach w pomieszczeniach.

Co pracodawca musi zapewnić pracownikom w czasie upału?

Pracodawca ma obowiązek zapewnić napoje pracownikom. W Kodeksie pracy nie znajdziemy informacji, jaka jest to ilość – wspomniane jest jedynie, że ma to być ilość zaspokajająca potrzeby pracowników. Za brak napojów pracodawca nie może wypłacić pracownikom ekwiwalentu.

Przepisy bhp nie określają maksymalnej temperatury w pomieszczeniach pracy. Specjaliści zalecają, żeby temperatura w pomieszczeniach biurowych nie przekraczała 30 stopni, przy ciężkiej pracy fizycznej 28 stopni, a w warunkach szczególnych 28. Optymalna temperatura latem w pomieszczeniach biurowych to 20-24 stopnie, podaje infor.pl.

Jeśli w miejscu pracy nie ma klimatyzacji, pracodawca powinien postarać się o odpowiednie wentylatory. Pomocne będą również rolety czy żaluzje, które nie będą przepuszczać dużej ilości promieni słonecznych do środka pomieszczenia.

Czy można wyjść wcześniej z pracy podczas upału?

Pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy w określonych przypadkach. W razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom BHP, zagrażają bezpieczeństwu lub zdrowiu pracownika bądź wykonywana przez niego praca stwarza niebezpieczeństwo dla innych osób.

W takiej sytuacji powinien jednak niezwłocznie powiadomić o tym fakcie przełożonego. Chociaż w  upale trudno się pracuje, to każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie, a bezzasadne opuszczenie miejsca pracy może skutkować karą porządkową lub natychmiastowym wypowiedzeniem umowy.

Pracodawca może też w z własnej woli zmniejszyć wymiar czasu pracy lub wprowadzić przerwę, ale w takim przypadku nie ma prawa do obniżenia wynagrodzenia pracownikom. 

Czytaj także:
Praca sezonowa alternatywą na dodatkową gotówkę. Dowiedz się, jakie są typy pracy sezonowej
Praca w PKP – jak wygląda? Jak zostać konduktorem lub maszynistą?
Rozstanie z pracodawcą

 

Redakcja poleca

REKLAMA