Praca sezonowa w kraju i za granicą

kobieta, ogród, praca za granicą, praca w ogrodzie, praca sezonowa
Wakacje to dobry czas na to, aby podreperować trochę domowy budżet. Możesz zatrudnić się w kraju lub poszukać pracy za granicą. Poradzimy ci, na co zwrócić uwagę, planując sezonowe zajęcie.
/ 07.07.2010 09:23
kobieta, ogród, praca za granicą, praca w ogrodzie, praca sezonowa
Lato to czas urlopów. A to oznacza, że pracodawcy szukają osób, które na ten okres mogłyby zastąpić pracowników. Wiele firm, zwłaszcza związanych z turystyką, właśnie teraz potrzebuje dodatkowego personelu. To dobra okazja, by zarobić. Trzeba jednak uważać, aby nie trafić na nieuczciwego pośrednika. Poradzimy ci, jak się przed tym ustrzec.

POLSKA

Gdzie szukać pracy?

- W powiatowym lub wojewódzkim urzędzie pracy. Te ostatnie prowadzą rejestry wszystkich agencji zatrudnienia (także pracy tymczasowej) działających na terenie województwa.
- W agencjach pracy tymczasowej.
- W Internecie, np. na stronie www.pracuj.pl.
- W prasie.
- Indywidualnie – w wakacje można znaleźć ogłoszenia o potrzebnej pomocy (np. w punktach małej gastronomii, w pensjonatach).

Umowę podpisujesz z agencją pośrednictwa pracy, a nie z pracodawcą, u którego zostaniesz zatrudniona

Jak sprawdzić pośrednika?
Legalnie działająca agencja:
- ma odpowiedni certyfikat. Wydaje go marszałek województwa (wykaz agencji zatrudnienia znajdziesz na www.kraz.gov.pl);
- jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia prowadzonym przez Ministerstwo Gospodarki – sprawdzisz to na www.kraz.praca.gov.pl.

Co powinna zawierać umowa?
- Nazwę i adres agencji pracy.
- Rodzaj umowy (na czas określony, na czas wykonywania konkretnej pracy).
- Czas trwania umowy.
- Datę jej zawarcia.
- Nazwę firmy, w której będziesz pracować.
- Warunki zatrudnienia – wymiar czasu pracy (tj. pełny etat, pół etatu), wysokość wynagrodzenia, termin i sposób jego wypłaty.
- Informację o możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy.

Co ze sobą zabrać?
Gdy podejmujesz pracę na terenie Polski, musisz mieć ze sobą jedynie dowód osobisty, który umożliwi ci tymczasowe zameldowanie (jeśli to konieczne).

Ubezpieczenie
Polski pracodawca, który cię zatrudnia, opłaca za ciebie składki na ubezpieczenie.

Wynagrodzenie
Jeśli pracujesz na pełny etat, nie możesz zarabiać mniej niż wynosi najniższe wynagrodzenie, tj. 1317 brutto. Gdy zastępujesz pracownika etatowego, twoja pensja powinna być porównywalna z tą, jaką otrzymuje stale zatrudniony.

ZAGRANICA

Gdzie szukać pracy?
- W wojewódzkich urzędach pracy. To do nich, za pośrednictwem własnych urzędów pracy, zagraniczni przedsiębiorcy zgłaszają zapotrzebowanie na pracowników sezonowych. Oferty znajdziesz m.in. na stronie: www.praca.gov.pl; www.wup.mazowsze.pl.
- Przez Eures, czyli internetowy system pośrednictwa pracy w Unii Europejskiej. Propozycje zatrudnienia dotyczą zarówno pracy stałej, jak i sezonowej. Korzystanie z EURES jest bezpłatne! Adres internetowy EURES: www.europa.eu.int/eures; www.eures.praca.gov.pl.
- W Internecie. Pracy możesz też szukać na stronach: www.praca.zagranica.net; www.hrc.pl; www.seasonworkers.com (uwaga! strona w języku angielskim); www.aupair.info.pl.
- Przez agencje pośrednictwa pracy.
- Indywidualnie. Możesz sama spróbować znaleźć pracodawcę i ustalić z nim warunki twojego zatrudnienia. Wtedy to on załatwia formalności związane z twoim zatrudnieniem.
- Przez ogłoszenia prasowe.

Porady prawne i finansowe - forum >>

Jak sprawdzić pośrednika?
Aby być pewną, że agencja działa legalnie, możesz też skontaktować się ze Związkiem Agencji Pracy Tymczasowej (ZAPT). Znajduje się on w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 77, tel. 22 661 58 11 (biuro czynne od poniedziałku do piątku 9–17). Zrzesza agencje działające w oparciu o specjalny kodeks etyczny – strona www.zapt.pl.

Co powinna zawierać umowa?
- Nazwę zagranicznego pracodawcy.
- Okres zatrudnienia.
- Rodzaj i warunki pracy i płacy, a także przysługujące ci świadczenia socjalne.
- Warunki ubezpieczenia społecznego oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków.
- Obowiązki i uprawnienia osoby kierowanej do pracy (czyli twoje) oraz pośrednika.
- Wykaz wszystkich pobranych od ciebie opłat.
- Zakres odpowiedzialności cywilnej obu stron w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Co ze sobą zabrać?
Powinnaś wziąć ze sobą paszport. Jadąc do krajów Unii, wystarczy mieć dowód osobisty. Weź też EKUZ – Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, dzięki której, w razie potrzeby, będziesz mogła skorzystać z pomocy lekarza.

Ubezpieczenie
Obowiązek ubezpieczenia cię spoczywa na pracodawcy zagranicznym. Dzięki temu twoja praca w krajach Unii będzie wliczana do stażu pracy.

Wynagrodzenie

Na przykład: Dania – zbiór owoców – 0,80 euro za kg; Portugalia – zbiór owoców – 700 euro za miesiąc; Niemcy – opieka nad osobami starszymi – 1200 euro miesięcznie; opiekunka do dzieci – 700 euro miesięcznie.                                                                                       Dane z 2009 i 2010 r.

Uważaj na pośrednika!
- Pamiętaj, że agencja nie ma prawa żądać opłaty za swoje usługi. Jedyne wydatki, z jakimi musisz się liczyć – gdy jedziesz za granicę – to koszty związane z dojazdem, wizą, badaniami lekarskimi i tłumaczeniem dokumentów.
- Jeśli płacisz pośrednikowi np. za wizę, zażądaj, aby ten fakt był zaznaczony w umowie.
- Przed zapłaceniem pośrednikowi za przejazd sprawdź, ile kosztuje taka usługa u innych przewoźników.
- Jeżeli z umowy wynika, że pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte jej wykonanie, zrezygnuj z takiej agencji. Może się bowiem okazać, że w razie problemów zostaniesz zdana na własne siły.

Redakcja poleca

REKLAMA