Możesz mieć nawet 35 dni urlopu w ciągu roku. Te przepisy już obowiązują

Możesz mieć nawet 35 dni urlopu w ciągu roku. Te przepisy już obowiązują fot. Adobe Stock, Piman Khrutmuang
W związku z dostosowaniem Kodeksu Pracy do dyrektyw unijnych zostały wprowadzone m.in. dodatkowe dni urlopowe. W tym roku pracownicy mogą skorzystać łącznie nawet z 35 dni urlopu. Pracodawca nie może odmówić udzielenia urlopu z powodu siły wyższej. Jak skorzystać z dodatkowego urlopu?
/ 02.07.2024 14:45
Możesz mieć nawet 35 dni urlopu w ciągu roku. Te przepisy już obowiązują fot. Adobe Stock, Piman Khrutmuang
Urlop opiekuńczy i urlop od siły wyższej można wziąć niezależnie od stażu pracy. 
 
Spis treści
  1. 35 dni urlopu w ciągu roku
  2.  Urlop z powodu siły wyższej
  3.  Urlop opiekuńczy
 

35 dni urlopu w ciągu roku

Urlop jest podstawowym prawem pracownika. Wymiar urlopu wypoczynkowego zależy od stażu pracy. Wynosi on odpowiednio:
  • 20 dni – jeśli pracujesz krócej niż 10 lat
  • 26 dni – jeśli pracujesz co najmniej 10 lat
To nie wszystko. Nowelizacja Kodeksu Pracy z 23 kwietnia 2023 roku wprowadziła dodatkowe wolne niezależne od stażu pracy. Są to:
  • 5 dni urlopu opiekuńczego
  • 2 dni zwolnienia z powodu siły wyższej
  • opieka nad dzieckiem w wymiarze 2 dni lub 16 godzin

 

Urlop z powodu siły wyższej

Urlop ten wprowadzono ze względu na nagłe i nieoczekiwane sytuacje, które wymagają obecności pracownika w innym miejscu – np. wypadek czy choroba.
 
Pracownik może skorzystać z 16 godzin lub 2 dni takiego urlopu. Wolne jest płatne połowę wynagrodzenia. Nie ma określonego wniosku urlopowego, a szef nie może odmówić udzielenia takiego urlopu. 

 

Urlop opiekuńczy

Ponadto pracownik może skorzystać z urlopu opiekuńczego w wymiarze 5 dni na opiekę nad rodzicem, małżonkiem, dzieckiem bądź osobą, która zamieszkuje to samo gospodarstwo domowe  pod warunkiem, że wymagają one zapewnienia im specjalnej opieki.  
 
We wniosku o urlop opiekuńczy powinno się znaleźć imię i nazwisko osoby, która wymaga znacznego wsparcia ze względów medycznych, przyczyna konieczności zapewnienia opieki (nie powinno się podawać szczegółowych informacji o stanie zdrowia, może to być informacja bardzo ogólna), stopień pokrewieństwa z pracownikiem. Za czas spędzony na urlopie opiekuńczym nie otrzymasz jednak wynagrodzenia
 
Inaczej jest w przypadku urlopu opiekuńczego na dziecko. Pracownikowi wychowujący przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat ma prawo do dodatkowego urlopu na dziecko w wymiarze 16 godzin albo 2 dni. Nie ma znaczenia, czy dziecko jest w tym czasie chore, czy zdrowe. 
Niestety większa liczba dzieci nie uprawnia do większej liczby dni wolnych na opiekę nad nimi. 
 
Czytaj także:
 

Redakcja poleca

REKLAMA