Kwalifikacje zawodowe

Praca - jej znalezienie nie jest prostym zajęciem. Trzeba się bardzo starać, aby dostać się na wymarzone stanowisko. Istnieje wiele kryteria względem, których są oceniani potencjalni pracownicy. Jednym z najważniejszych aspektów, na które zwracają uwagę pracodawcy są kwalifikacje zawodowe
/ 28.11.2007 23:53
Praca - jej znalezienie nie jest prostym zajęciem. Trzeba się bardzo starać, aby dostać się na wymarzone stanowisko. Istnieje wiele kryteria względem, których są oceniani potencjalni pracownicy. Jednym z najważniejszych aspektów, na które zwracają uwagę pracodawcy są kwalifikacje zawodowe.

Pojęcie to oznacza najogólniej wymagane umiejętności oraz wiedzę, która będzie potrzebna do realizowania wszelkich zadań, jakie zostaną nam zlecone w pracy. Istnieją dwa aspekty kwalifikacji, które zostały wyszczególnione w Polskiej Klasyfikacji Zawodów i Specjalności. Pierwszym z nich jest ich poziom, który oznacza funkcję kompleksowości i zakresu umiejętności. Wynika on ze złożoności, a także zakresu naszych zadań i obowiązków.

Drugi aspekt kwalifikacji zawodowych znany jest jako specjalizacja. W jej zakresie mieści się wiedza oraz umiejętności konieczne do posługiwania się konkretnymi narzędziami oraz posługiwania się określonymi materiałami, potrzebnymi w wykonywanych przez nas pracach.

W Polskiej Klasyfikacji Zawodów i specjalności uwzględniono także cztery szeroko pojęte poziomy kwalifikacji. Podział ten został oparty na poziomie wykształcenia określonego w Międzynarodowej Klasyfikacji Standardów Edukacyjnych (ISCED 97). Pierwszy poziom kwalifikacji w odniesieniu do ISCED odpowiada wykształceniu uzyskanemu po szkole podstawowej i oznacza elementarne umiejętności. Drugi poziom kwalifikacji to umiejętności, które uzyskuje się po ukończeniu gimnazjum, a następnie liceum ogólnokształcącego, profilowanego oraz po szkole zawodowej. Odpowiada to drugiemu i trzeciemu poziomowi wykształcenia według ISCED. Trzeci poziom kwalifikacji uzyskuje się kończąc szkołę policealną lub technikum i jest on równoznaczny z czwartym poziomem wykształcenia według ISCED. Czwarty poziom kwalifikacji obejmuje zarówno piąty jak i szósty poziom wykształcenia, czyli wiedzę, którą uzyskuje się na studiach wyższych zawodowych, studiach magisterskich, podyplomowych oraz doktoranckich.

Następnym razem przeglądając oferty pracy, uwzględnijmy co pracodawca od nas oczekuje.Kwalifikacje można podnosić także w ramach wszelkiego rodzaju szkoleń oraz oczywiście poprzez praktykę. Pracodawca chętniej zaoferuje zatrudnienie kandydatowi o wyższych kwalifikacjach, dlatego powinniśmy się starać o nasz ciągły rozwój. Jest to korzystne nie tylko dla naszego życia zawodowego, ale także duchowego.

Autor: Milena Jakubowska
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (2)
/11.08.2011 13:18
test2
/04.04.2011 00:37
test