Jak połączyć życie zawodowe z prywatnym?

Pogodzenie życia rodzinnego i kariery zawodowej to nie lada wyzwanie. Każdy rodzic staje przed dylematem jak podzielić czas między pracą a rodziną. Z przyjściem na świat dziecka pojawia się wiele pytań: jak poradzić sobie w nowej roli i pogodzić dotychczasowe obowiązki z nowymi? Zazwyczaj poświęcamy jedno kosztem drugiego.
/ 26.04.2013 07:45

Pogodzenie życia rodzinnego i kariery zawodowej to nie lada wyzwanie. Każdy rodzic staje przed dylematem jak podzielić czas między pracą a rodziną. Z przyjściem na świat dziecka pojawia się wiele pytań: jak poradzić sobie w nowej roli i pogodzić dotychczasowe obowiązki z nowymi? Zazwyczaj poświęcamy jedno kosztem drugiego.

Jak połączyć życie zawodowe z prywatnym?

Szczególny problem dla kobiet stanowi połączenie ról: żony, matki i pracownicy. Te trudności negatywnie odbijają się na ich aktywności zawodowej. Ponad to powrót na rynek pracy to ciężka droga do przejścia zwłaszcza, gdy pracodawcy nie są przychylnie nastawieni do kobiet z małymi dziećmi.

Powinno być na odwrót, wszak opieka nad najmłodszymi uczy nas podzielności uwagi, lepszej organizacji, zwiększa naszą odporność na stres i sprawia, że radzimy sobie pod presją czasu. Zatem matki mają świetne predyspozycje do bycia wymarzonym pracownikiem, a problem tkwi w podejściu pracodawców.

Kolejnym istotnym zagadnieniem jest dzielenie się obowiązkami rodzicielskimi. W dzisiejszych czasach wiele mówi się o partnerstwie w związku. Niestety w praktyce bywa różnie. Typowy schemat to ona opiekująca się dziećmi, a on spełniający się zawodowo.

Pytanie kiedy uda się nam przełamać te tradycyjne role?

Naprzeciw rodzicom próbującym pogodzić karierę z rodziną wychodzi nowy ogólnopolski projekt „Rodzina i Kariera” współfinansowany przez Unię Europejską. Jego celem jest wzrost świadomości oraz zmiana postaw poprzez upowszechnianie idei wyrównywania szans kobiet i mężczyzn w zakresie łączenia rodzicielstwa z życiem zawodowym. Portal stworzony na rzecz projektu to baza informacji i porad podpowiadających jak łączyć te dwie ważne dla nas sfery życia.
Czas na zmiany, na brak przymusu wybierania tego, co dla nas ważniejsze.

Zamiast pytać: rodzina czy kariera? Postawmy na rodzinę i karierę.

Projekt Rodzina i Kariera współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.5. Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.