wykup-polise-copy.jpeg

Wykup polisę ubezpieczeniową

Marzą ci się letnie weekendy poza miastem? Wybierasz się z całą rodziną na długi urlop nad morze? Zadbaj o to, by był on spokojny.
/ 14.04.2008 09:00
wykup-polise-copy.jpeg
Wyobraź sobie taką sytuację: wracasz zrelaksowana i opalona z wymarzonych wakacji. Otwierasz drzwi, a w mieszkaniu... zastajesz potop. Sąsiadom z góry pękła rura i woda zalała twoje meble. Spłukana po urlopowych wojażach zastanawiasz się, skąd wziąć pieniądze, by naprawić szkodę. Aby uniknąć takiej i podobnych niespodzianek, warto przed wyjazdem ubezpieczyć mieszkanie.

Co możesz ubezpieczyć?
Ubezpieczeniem można objąć zarówno samo mieszkanie (lub dom), jak też znajdujące się w nim sprzęty. A konkretnie:
- elementy stałe, czyli na trwałe przymocowane do ścian lub podłogi (np. okna, drzwi, wyposażenie kuchni, szafy ścienne, meble wbudowane w antresolę);
- ruchomości, a więc wszystkie rzeczy znajdujące się w mieszkaniu i stanowiące twoją własność, np. telewizor, komputer, meble (to bardzo ważne, bo ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania za cudzy majątek, który wzięłaś na przechowanie);
- substancję mieszkaniową – mieszkanie w stanie surowym, czyli przysłowiowe „gołe” mury;
- ubezpieczeniem można również objąć przydomowy garaż i piwnicę.
Jakie odszkodowanie dostaniesz?
Podpisując polisę, umawiasz się z towarzystwem ubezpieczeniowym na określoną sumę ubezpieczenia. Musisz jednak zdawać sobie sprawę z tego, że nie jest ona równoznaczna z kwotą ubezpieczenia. W zależności od rodzaju szkody ubezpieczyciel określa górną granicę swojej odpowiedzialności (np. za sprzęt audiowizualny, fotograficzny lub komputerowy wynosi ona 70 procent kwoty ubezpieczenia, a za pieniądze i biżuterię – ok. 40 procent). Możesz oczywiście ustalić z ubezpieczycielem 100-procentową ochronę, np. na elektronikę, ale wówczas zapłacisz znacznie wyższą składkę.
Pamiętaj! Zanim podpiszesz polisę, uważnie przeczytaj tzw. ogólne warunki ubezpieczenia – tam znajdziesz szczegóły dotyczące wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.
Od czego zależy wysokość składki?
Składka jest ustalana w odniesieniu do sumy ubezpieczenia (w przybliżeniu jest to od 0,7 do 1,5 procenta tej sumy). Ma na nią wpływ:
- wartość majątku, jaki zamierzasz ubezpieczyć;
- region, w jakim mieszkasz (w dużym mieście jesteś bardziej narażona na kradzież niż np. na wsi);
- położenie mieszkania (za parter oraz ostatnie piętro składka jest wyższa);
- zakres ochrony – im bardziej rozbudowane ubezpieczenie, tym wyższa jest stawka;
- wysokość franszyzny, czyli udziału własnego w pokryciu strat.

Sprawdź, czy nie masz prawa do zniżki
Towarzystwa ubezpieczeniowe premiują wysiłki klientów mające za cel ochronę mieszkań. Za zabezpieczenia antywłamaniowe składka jest pomniejszana nawet do 30 procent. Zniżkę dostaniesz także, jeżeli wpłacisz pieniądze jednorazowo, nie w ratach (10 proc.). Pamiętaj, że niższą składkę zapłacisz również za kontynuację ubezpieczenia w tym samym towarzystwie w następnym roku (jest to z reguły 5 proc.) i za tzw. bezszkodowość (5–10 proc.).
Kłopoty z odszkodowaniem
Licz się z tym, że możesz nie dostać odszkodowania, jeżeli:
- nie powiadomisz swojego ubezpieczyciela o szkodzie w ciągu 3 dni od jej powstania lub uzyskania informacji na ten temat;
- nie powiadomisz policji o dokonanej kradzieży;
- nie zachowasz stanu pozostałego po wypadku do czasu wizyty przedstawiciela towarzystwa ubezpieczeniowego (policji – w wypadku włamania);
- nie dostarczysz firmie ubezpieczeniowej listy utraconych przedmiotów w terminie 7 dni od powiadomienia jej o szkodzie.
Towarzystwo ubezpieczeniowe powinno wypłacić ci pieniądze w terminie 30 dni od powiadomienia o nieszczęściu.
Kiedy odszkodowanie nie przysługuje?
Towarzystwo nie odpowiada m.in. za:
- zawilgocenie mieszkania z powodu nieszczelności instalacji wodno-kanalizacyjnej i zalania przez niezabezpieczone otwory (np. okna, drzwi balkonowe, uszkodzony dach, jeżeli do ciebie należy jego naprawa);
- przemarzanie ścian i przenikanie wód gruntowych;
- pleśń i zagrzybienie budynku;
- przedmioty wartościowe, jeżeli mieszkanie długo stało puste (zwykle jest to okres 2–3 miesięcy);
- za tzw. przepięcia, czyli skoki napięcia w instalacji elektrycznej (chyba że działanie prądu spowodowało pożar);
- szkody umyślne lub będące następstwem przestępstwa;
- drobne szkody (gdy wartość nie przekracza 100 zł).

Rodzaje ubezpieczenia
Od kradzieży z włamaniem i rabunku. Przy tej polisie licz się z tym, że przed podpisaniem umowy ubezpieczyciel sprawdzi, czy mieszkanie jest odpowiednio zabezpieczone, m.in.:
- drzwi muszą mieć co najmniej dwa zamki wielozastawkowe lub jeden wielopunktowy;
- okna oraz drzwi na balkon lub taras muszą być tak zabezpieczone, by nie można ich było otworzyć z zewnątrz bez użycia siły i specjalnych narzędzi;
- mieszkania na parterze powinny mieć w oknach kraty lub żaluzje (rolety) antywłamaniowe.

Od odpowiedzialności cywilnej. Wykupując to ubezpieczenie, nie zapłacisz za szkody powstałe w wyniku m.in.:
- nieumyślnego zostawienia odkręconych kranów;
- uprawiania sportu (z wyjątkiem wyczynowego), np. gdy twoje dziecko wybije okno u sąsiadów.

Od ognia i innych zdarzeń losowych.
Obejmuje skutki m.in. pożaru, zalania (z powodu deszczu, powodzi czy awarii pralki), gradu, obsunięcia się ziemi. Upewnij się, czy ubezpieczenie obejmuje też koszty prowadzenia akcji ratowniczej, usuwania skutków awarii czy transportu i składowania ubezpieczonych rzeczy.

Barbara Burzyńska