Sprzedaż Bezpośrednia - sprawdź, jakie prawa Ci przysługują

Ostateczna decyzja o zakupie danego produktu od przedstawiciela handlowego należy tylko i wyłącznie do nas – konsumentów. O czym powinniśmy wiedzieć podczas zawierania umowy, co zrobić, jeśli chcemy zwrócić produkt, a także w jaki sposób sprawdzić wiarygodność firmy, którą reprezentuje sprzedawca? Poznaj swoje prawa i świadomie podejmuj decyzje zakupowe.
/ 21.10.2013 06:43

Ostateczna decyzja o zakupie danego produktu od przedstawiciela handlowego należy tylko i wyłącznie do nas – konsumentów. O czym powinniśmy wiedzieć podczas zawierania umowy, co zrobić, jeśli chcemy zwrócić produkt, a także w jaki sposób sprawdzić wiarygodność firmy, którą reprezentuje sprzedawca? Poznaj swoje prawa i świadomie podejmuj decyzje zakupowe.

Sprzedaż Bezpośrednia - sprawdź, jakie prawa Ci przysługują

Fot. Vorwerk,Thermomix

Kto i co chce nam sprzedać?

Konsultanci, doradcy, pośrednicy, przedstawiciele handlowi – to oni nawiązują kontakt z potencjalnym klientem, aby zaprezentować i ostatecznie podpisać umowę sprzedaży produktu. Kim są osoby, z którymi spotykamy się osobiście lub rozmawiamy przez telefon? Z badań Instytutu Homo Homini przeprowadzonych na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej wynika, że są to głównie kobiety, które stanowią ponad 83% ogółu sprzedawców. 58,7 % przebadanej grupy to osoby w przedziale wiekowym 25-49, które mają wyższe wykształcenie. –

Aby pracować jako przedstawiciel handlowy, należy mieć pewne predyspozycje, takie jak wrodzona empatia, łatwość w nawiązywaniu kontaktu, radość z wykonywania zawodu, zaangażowanie, a także przekonanie do jakości produktu. Powyższe cechy są częściej spotykane u kobiet, dlatego też to właśnie one przeważają w naszej firmie – mówi Marlena Włodarczyk, Dyrektor Regionu Centralnego firmy Vorwerk. Znajomość sylwetki sprzedawcy bezpośredniego to jednak nie wszystko. Warto również zaczerpnąć informacji na temat firmy, którą reprezentuje.

Jednym ze sposobów może być sprawdzenie, czy jest ona członkiem Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej, które stoi na straży przestrzegania zasad etycznych zawartych w Kodeksie PSSB oraz sprawuje nadzór nad zrzeszonymi przedsiębiorstwami. – Przynależność do Stowarzyszenia ma znaczenie dla naszych klientów, ponieważ czują się bezpiecznie zawierając z nami umowy. Ponadto, świadczy to także o wiarygodności samej firmy oraz jakości oferowanych produktów – dodaje Marlena Włodarczyk. Poza formalną przynależnością do PSSB, warto dotrzeć również do opinii na temat firmy wśród rzeczników konsumentów, naszych znajomych oraz przejrzeć fora internetowe.

Prawa konsumenta
Zakup w systemie sprzedaży bezpośredniej daje nam możliwość zapoznania się z produktem oraz przetestowania go. Później następuje moment, w którym zastanawiamy się, jaką decyzję podjąć: kupić czy zrezygnować z przedstawionej nam oferty. Niezależnie od tego, co wybierzemy, ustawa o ochronie konsumentów gwarantuje nam niezbywalne prawa. Poniżej prezentujemy kilka najważniejszych:

1. Sprzedawca ma obowiązek okazania m.in. dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej, dokumentu tożsamości, dokumentu potwierdzającego swoje umocowanie (w wypadku gdy konsultant zawiera umowę w imieniu przedsiębiorstwa). To jest istotne, aby zweryfikować wiarygodność sprzedawcy.

2 .Konsument powinien być poinformowany na piśmie o prawie odstąpienia od umowy – sprzedawca ma obowiązek wręczyć konsumentowi wzór takiego oświadczenia oraz pisemne potwierdzenie zawarcia umowy.

3. Konsument może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Musi jedynie złożyć odpowiednie oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od zawarcia umowy. Co ważne – liczy się data zawarcia umowy, a nie moment wydania rzeczy. W takim przypadku strony zwracają sobie nawzajem to, co świadczyły – nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. Oświadczenie takie stanowi jednocześnie rozwiązanie umowy o kredycie konsumenckim – o ile taka umowa towarzyszyła danej transakcji.

Pamiętajmy o tym, że spotkania ze sprzedawcami bezpośrednimi nie zobowiązują nas w żaden sposób do zakupu. Prezentacja oferty ma na celu przedstawienie zalet danego produktu, natomiast decyzja o zakupie należy wyłącznie do klienta. Warto więc pamiętać o prawach, jakie nam przysługują, ponieważ im bardziej świadomi jesteśmy, tym lepsze wybory będziemy podejmować.

Źrodło: materiały prasowe