Kary porządkowe dla świadków

Obowiązek bycia świadkiem może spotkać każdego. Nie każdy jednak traktuje ten obowiązek poważnie, lekceważąc wezwanie sądu czy innego organu. Co grozi takiej osobie, która bez usprawiedliwienia nie stawi się w sądzie?
/ 15.09.2007 00:05
Obowiązek bycia świadkiem może spotkać każdego. Nie każdy jednak traktuje ten obowiązek poważnie, lekceważąc wezwanie sądu czy innego organu. Co grozi takiej osobie, która bez usprawiedliwienia nie stawi się w sądzie?

karaKodeks postępowania karnego przewiduje trzy zasadnicze kary dla osób, które nie stosują się do wezwań organu lub niewypełniają należycie nałożonych przez organ na nich obowiązków:

- kara grzywny do 3.000 zł
- zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie
- kara aresztu w rozmiarze do 30 dni

Kara pieniężna może być zastosowana wobec świadków, biegłych i tłumaczy za nie usprawiedliwione niestawiennictwo na wezwanie organu prowadzącego postępowanie lub za samowolne wydalenie się wymienionych osób z miejsca czynności przed jej zakończeniem. Ponadto karę pieniężną można nałożyć na osobę, która bezpodstawnie uchyla się od złożenia zeznania, wykonania czynności biegłego lub tłumacza, złożenia przyrzeczenia wydania przedmiotu, dopełnienia obowiązku poręczyciela albo spełnienia innego ciążącego na niej obowiązku, w toku postępowania.

Przymusowe doprowadzenie osoby z reguły dotyczy świadka i można je stosować gdy bez usprawiedliwienia nie stawił się na wezwanie organu lub bez zezwolenia wydalił się z miejsca czynności zanim została ona zakończona. Przymusowe doprowadzenie biegłego i tłumacza należy stosować tylko w wypadku wyjątkowym.

aresztowanieAresztowanie porządkowe może być stosowane w razie uporczywego uchylania się osób od złożenia zeznań, wykonania czynności biegłego oraz przy wydaniu przedmiotu. Areszt ten można stosować niezależnie od kary pieniężnej. Określenie uporczywości zawiera w sobie element wielokrotności w niewywiązywaniu się ze swoich obowiązków osób występujących w postępowaniu lub oznacza, że zastosowana kara pieniężna czy przymusowe doprowadzenie nie spełniły określonego celu.

Osobę, która nie wykonała obowiązków (stawiennictwa, pozostawania do dyspozycji organu, zeznawania, złożenia przyrzeczenia, wykonania ekspertyzy, tłumaczenia i innych wynikających z art. 285 § 1 i 287 § 1 k.p.k.), można ukarać obciążeniem dodatkowym i kosztami postępowania, jeżeli wskutek niewykonania tych obowiązków one powstały. Możliwe jest obciążenie tymi kosztami kilku osób solidarnie.

Karę pieniężną należy uchylić, jeżeli ukarany usprawiedliwi swe niestawiennictwo w ciągu tygodnia od daty doręczenia postanowienia wymierzającego karę pieniężną lub przy pierwszej czynności, do której wezwano osobę ukaraną.

Aresztowanie porządkowe należy uchylić, jeżeli osoba aresztowana spełni swój obowiązek albo postępowanie przygotowawcze lub postępowanie w danej instancji ukończono.
Złożone zażalenie wstrzymuje wykonanie postanowienia o aresztowaniu porządkowym.
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (4)
/22.03.2011 00:03
Nie wiem czy wy nie czujecie, że sformułowanie "lub za samowolne wydalenie się wymienionych osób z miejsca czynności przed jej zakończeniem. " jest niezgodne ze znaczeniem słowa. Ktoś może się ewentualnie oddalić, ale nie wydalić, bo wydalać to może człowiek produkty przemiany materii w wiadomy sposób :). Ludzie czy wy bezmyślnie przepisujecie jakieś bzdury? Przecież takie teksty świadczą o żałośnie niskim poziomie wiedzy z zakresu języka polskiego. Jednym słowem porażka.
/02.12.2012 22:49
Nie do końca tak jest. Zwróć uwagę, że istnieją przepisy mówiące np. o wydaleniu cudzoziemca z kraju, itd. Definicja słowa "wydalić" ze słownika, to przede wszystkim "wyrzucić kogoś, usunąć kogoś skądś, relegować, deportować". Tutaj faktycznie niefortunnie użyto tego słowa, lecz zapewniam Cię, iż nie ma ono jedynie znaczenia fizjologicznego, że tak powiem ;-)
/16.06.2014 21:30
Przepis mówi cyt. "albo bez zezwolenia tego organu wydalił się z miejsca czynności przed jej zakończeniem" tak więc mowa o wydaleniu a nie oddaleniu. Kodeksowo czyli dosłownie :)
/25.06.2011 21:15
w powyzszym artykule jest maly blad, w aktualnym stanie prawnym w mysl art 285 mozna nalozyc kare pieniezna w wysokosci do 10 000 zlotych
POKAŻ KOMENTARZE (1)