Jak zmienić imię lub nazwisko?

Wyjątkowo kłopotliwe imię lub nazwisko budzące kontrowersyjne skojarzenia, które jedynie przeszkadza w życiu? Podpowiadamy w jakich sytuacjach można sprawnie pozbyć się niechcianych danych osobowych.
/ 24.04.2013 07:48

Wyjątkowo kłopotliwe imię lub nazwisko budzące kontrowersyjne skojarzenia, które jedynie przeszkadza w życiu? Podpowiadamy w jakich sytuacjach można sprawnie pozbyć się niechcianych danych osobowych.

Jak zmienić imię lub nazwisko?

 

Zdarzają sie sytuacje w których człowiek zostaje obdarzony nieodpowiednim imieniem czy też kłopotliwym nazwiskiem.  Choc mogło by się wydawać, iz sprawa jest wybitnie błacha, to w niektórych przypadkach może skutecznie uprzykrzać życie.

Ze względu na przyjętą przez prawo polskie zasadę stabilności imion i nazwisk, nie ma możliwości dokonania zmianach personalnych ze względu np. na obowiązującą modę wśród imion czy chwilowy "kaprys". Sytuacja ta musi być konkretnie uzasadniona i wpływać bezpośrednio na osobę "pokrzywdzoną" określonym imieniem czy nazwiskiem.

 

W pierwszej kolejności zmieniamy:

  • Imienia ośmieszające lub godzące w moralność człowieka
  • Na imię używane – obejmuje to osoby, które posługują się innym imieniem lub nazwiskiem, niż faktycznie zostało wpisane do metryki (pseudonimami, imionami lub nazwiskami używanymi z powodu prześladowań).
  • Na imię, które zostało zmienione bez zgody pokrzywdzonego. Obejmuje to np. osoby należące do mniejszości etnicznych, które zapisano z dostosowaniem do polskiej pisowni.

    Jak zmienić imię lub nazwisko?

Powody wymienione powyżej są jedynie przykładami. Osoba, pragnąca zmienić dane osobowe, może podać również inne argumenty, które oceni już organ orzekający.

Kiedy zmiana nazwiska jest niemożliwa?

Prośba wnioskodawcy o dokonanie zmiany może spotkać się z odmową jeżeli zapragnie zmienić swoje nazwisko na:

  • Takie, które ma tło historyczne np. Potocki
  • Takie, które jest sławione na polu kultury i nauki np. Mickiewicz
  • Takie, które nawiązywało do historycznej działalności politycznej np. Piłsudski
  • Takie, które nawiązuje do relacji społecznej np. Owsiak
  • Takie, które odnosi się do nazwiska o brzmieniu niepolskim np. James Bond.

Jedynym wyjątkiem od wyżej przedstawionych argumentów jest faktyczne udowodnienie o relacji rodzinnej i przedstawieniu dokumentacji potwierdzającej ten fakt.

Gdzie składać wniosek?

Uzyskanie wspomnianej zgody na dokonanie zmiany zależy bezpośrednio od decyzji kierownika urzędu stanu cywilnego, uzależnionego od pobytu stałego wnioskodawcy. Jeśli natomiast wnioskujący nie ma takiego miejsca (brak meldunku), to za właściwe miejsce uznaje się ostatnie miejsce zamieszkania.