Gdzie zainwestować?

Lepiej pieniądze mieć niż nie mieć. Pieniądz rządzi się swoimi prawami. Można pieniądze tracić lub pomnażać. Zdecydowanie lepiej robić to drugie. Nieważne, czy chcesz osiągnąć niezależność finansową, zacząć zbierać pieniądze na studia swojego dziecka, czy po prostu pewniej się poczuć.
/ 01.10.2007 06:21
Lepiej pieniądze mieć niż nie mieć. Pieniądz rządzi się swoimi prawami. Można pieniądze tracić lub pomnażać. Zdecydowanie lepiej robić to drugie. Nieważne, czy chcesz osiągnąć niezależność finansową, zacząć zbierać pieniądze na studia swojego dziecka, czy po prostu pewniej się poczuć.

Oszczędności Polaków rosną. Na koniec pierwszego kwartału 2007 r. oszczędności Polaków osiągnęły rekordowy poziom 625 mld zł i były o 25,4% wyższe, niż rok wcześniej.
W co warto zainwestować? Oto przegląd tradycyjnych form inwestowania.

Lokaty bankowe
Tradycyjna, sprawdzona forma oszczędzania, jednak należy liczyć się z zablokowaniem dostępu do pieniędzy na pewien czas. To najlepszy sposób oszczędzania, jeśli wiesz, że będziesz ich potrzebował nie wcześniej niż np. za sześć miesięcy czy za rok.
Lokaty mają niskie oprocentowania, bo w granicach 3-4% w skali roku. Niektóre instytucje oferują nieco wyższe oprocentowania. Jednak lokaty sa dobrymi formami inwestowania dla osób obawiających się ryzyka i chcących od razu wiedzieć ile mogą na danej inwestycji zarobić.

Akcje
Jeżeli chcemy ulokować pieniądze w okresie dłuższym, przynajmniej 2-, 3-letnim wtedy należy część swoich pieniędzy ulokować na rynku akcji, obligacji. Posiadacze akcji, czyli akcjonariusze,
są współwłaścicielami części majątku spółki akcyjnej. Poza spółkami akcyjnymi prawo zezwala na tworzenie innych spółek.
Inwestowanie w akcje nie jest łatwym zadaniem. Faktem jest, że a akcjach można zarobić o wiele więcej niż na obligacjach, ale o wiele wyższe jest też związane z nimi ryzyko. Możliwość dużych zysków jest związana z wysokim ryzykiem. Jeżeli spółka nie przynosi zysku, wówczas nie można liczyć na dywidendę. Jej akcje nie cieszą się zainteresowaniem inwestorów, a kurs spada. W najgorszym wypadku może on spaść do wysokości jednego lub kilku groszy. Jeżeli kupiliśmy akcje takiej spółki po kilkadziesiąt złotych, wówczas można powiedzieć, że straciliśmy prawie wszystko, co zainwestowaliśmy.
Dlatego, aby uchronić się przed stratą, trzeba uważnie śledzić wszystkie informacje na temat spółki pojawiające się w mediach.


Obligacje
Papierem wartościowym charakteryzującym się znacznie niższym, niż akcje poziomem ryzyka są obligacje.
Obligacja jest instrumentem finansowym, który może być emitowany przez państwo lub inne podmioty, na przykład spółki lub samorzàdy terytorialne. Ten, kto emituje obligacje, zaciąga pożyczkę u kupującego. Obligacje emitowane są na określony czas. Emitent zobowiązuje się do wykupienia obligacji, czyli spłaty uzyskanych środków po upływie tego czasu.
Najpewniejsze są obligacje skarbowe, ponieważ ich emitentem jest państwo a jeżeli jemu zabraknie pieniędzy na wypłatę odsetek, bądź wykup obligacji to wyemituje nową serię, aby nas spłacić. Niestety, niskie ryzyko inwestycyjne przekłada się na mniejsze zyski.

Fundusze inwestycyjne
Najpopularniejsze na świecie formy oszczędzania, które zostały stworzone dla osób chcących zarabiać pieniądze nie tylko na lokatach bankowych, ale nie mających czasu ani fachowej wiedzy, by samodzielnie podejmować decyzje o zakupie takich instrumentów finansowych.
Fundusz inwestycyjny posiada kapitał złożony z wpłat dokonywanych przez jego uczestników. Kapitał ten inwestowany jest w papiery wartościowe lub inne aktywa.
Aktywa w funduszach zarządzane są przez najwyższej klasy fachowców, którzy sami decydują, które akcje, obligacje czy bony skarbowe kupić, by klienci zarobili jak najwięcej, nie ryzykując przy tym ponad miarę - dzięki temu, że fundusz dzieli pieniądze na wiele różnych papierów wartościowych, ogranicza ryzyko poniesienia straty.
Inwestycje w fundusze inwestycyjne należy traktować, jako średnio lub długoterminowe. Zaleca się, aby horyzont inwestycji nie był krótszy niż trzy lata. Zaletą zdecydowanej większości funduszy jest wysoka płynność, tzn. szansa wyjścia z inwestycji w dowolnym momencie bez poniesienia z tego powodu straty.