cu1.jpg

Dla kogo ubezpieczenie na życie

Jest szczególnie potrzebne osobom, które utrzymują innych – współmałżonka, dzieci, rodziców.
/ 14.04.2008 08:55
cu1.jpg
Istotą ubezpieczeń na życie jest solidarne rozkładanie ryzyka niepomyślnych zdarzeń, aby po ich zajściu osoby uprawnione możliwie szybko otrzymały wypłatę świadczeń, wielokrotnie przewyższających kwotę wpłaconych składek z tytułu ochrony ubezpieczeniowej. Liderem rynku indywidualnych ubezpieczeń na życie w Polsce jest od wielu lat Commercial Union.

W I półroczu 2006 r. CU wypłaciło 17 890 świadczeń swoim klientom. Oznacza to bardzo istotną pomoc dla rodzin osób zmarłych, niezdolnych do pracy czy też poszkodowanych w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Najwyższa wypłata w pierwszym półroczu wyniosła 455 tysięcy zł. W takich przypadkach chce się powiedzieć: jak dobrze, że ktoś wcześniej pomyślał o ubezpieczeniu na życie.

Ubezpieczenie na życie zawiera się zwykle na kilkanaście lub kilkadziesiąt lat, gdyż wtedy można skorzystać ze wszystkich wynikających z tej usługi korzyści. Dlatego niezbędne jest zaufanie do ubezpieczyciela oraz staranne zapoznanie się z ofertą. Najlepiej zacząć od analizy sytuacji życiowej własnej i rodziny w celu określenia potrzeb ubezpieczeniowych i finansowych nie tylko dziś, ale w dłuższej perspektywie.

Zapewnienie najbliższym ochrony ubezpieczeniowej jest czymś bardzo cennym, przejawem odpowiedzialności. Suma ubezpieczenia powinna być na tyle wysoka, aby zapewnić źródło utrzymania przez dłuższy czas po zajściu niepomyślnych zdarzeń. Warto zawrzeć ubezpieczenie już w młodym wieku, na przykład po rozpoczęciu pierwszej pracy, bo wtedy tę samą sumę ubezpieczenia otrzymamy za niższą składkę. Kobietom Commercial Union pomniejsza o pięć lat ich wiek kalendarzowy przy kalkulacji składki. Na początku można wybrać niski poziom ochrony, a wysoki – inwestycji. Później, w latach, gdy ponosimy odpowiedzialność materialną za najbliższą rodzinę, należy odwrócić te proporcje. Na przykład jedyny żywiciel rodziny z dwojgiem lub trojgiem dzieci z dużym kredytem mieszkaniowym powinien ubezpieczyć się co najmniej na kilkaset tysięcy złotych. Gdy dzieci się usamodzielnią, można znowu skoncentrować się na inwestycjach. Osoby samotne również mogą potrzebować wysokiej sumy ubezpieczenia, np. gdy od nich zależy zapewnienie utrzymania i opieki rodzicom lub gdy prowadzą działalność gospodarczą i zaciągają duże zobowiązania majątkowe.

Zawarcie ubezpieczenia na życie daje spokój umysłu, wynikający z tego, że zrobiliśmy, co w naszej mocy, aby ochronić siebie i najbliższych. Pomaga żyć pełnią życia.