Czy wiesz jak ustanowić kuratora dla dziecka poczętego?

Jeżeli jest to potrzebne do strzeżenia przyszłych praw dziecka, istnieje możliwość ustanowienia kuratora dla dziecka poczętego, ale jeszcze nienarodzonego. Sprawdź w jakich przypadkach konieczność ochrony interesów nasciturusa warunkuje ustanowienie dla niego kuratora!
/ 26.10.2017 13:23

Konieczność ustanowienia takiego kuratora może zachodzić w wypadku, konieczności zastępowania takiego dziecka w sytuacji kiedy staje się on podmiotem pewnych praw Może tu chodzić w szczególności o dochodzenie uprawnień rentowych takiego dziecka po śmierci ojca w wyniku nieszczęśliwego wypadku;

Konieczność ustanowienia kuratora dla dziecka poczętego, zachodzi także w przypadku gdy ojciec dziecka, niebędący mężem matki, chce uznać swojego ojcostwo przed sądem lub kierownikiem urzędu stanu cywilnego;

Kuratela ustaje z chwilą urodzenia się dziecka;

Jeżeli dziecko w chwili otwarcia spadku jest już poczęte, to może być spadkobiercą, jeżeli urodzi się żywe. Jeżeli więc będzie zachodziła konieczność ochrony jego praw jako spadkobiercy lub zapisobiercy należy, ustanowić dla niego kuratora;

Musisz złożyć wniosek do sądu opiekuńczego właściwego według miejsca Twojego zamieszkania lub pobytu jako matki dziecka;

Od wniosku pobiera się opłatę stałą, która wynosi 40 zł.