Co grozi za nieodśnieżanie chodnika?

Choć zima niewątpliwie urzeka nas swoim nastrojowym pięknem nie zapominajmy, że ma również mało wygodne oblicze. Obowiązkiem każdego mieszkańca czy właściciela nieruchomości jest odśnieżanie terenu przed posesją. Nie dbanie o nasz teren przed domem, może nas sporo kosztować, oto dlaczego.
/ 08.01.2013 07:46

Choć zima niewątpliwie urzeka nas swoim nastrojowym pięknem nie zapominajmy, że ma również mało wygodne oblicze. Obowiązkiem każdego mieszkańca czy właściciela nieruchomości jest odśnieżanie terenu przed posesją. Nie dbanie o nasz teren przed domem, może nas sporo kosztować, oto dlaczego.

Co grozi za nieodśnieżanie chodnika?

Fot. Depositphotos

W teorii każdy właściciel nieruchomości wie, że do jego obowiązków należy dbanie o bezpieczeństwo uczęszczanego terenu pod posesją. Obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie domu to podstawa. Tak samo jest w przypadku  prywatnych domostw, ale również w przypadku zarządcy czy współwłaścicieli różnych nieruchomości, którzy ją użytkują, lub władają nią w inny sposób. W zasadzie jest to wykroczenie indywidualne, jednak w sytuacji, gdy jest kilku zobowiązanych do dopilnowania czystości i porządku, odpowiadają oni solidarnie lub jednostka ściśle za to odpowiedzialna. Co więcej, jeśli obowiązek ten przejmuje na siebie kolejna osoba bądź firma, zobowiązuje się ona także do poniesienia odpowiedzialności, w razie jego niewykonania. Usunięty z chodnika śnieg i lód należy pozostawić na swojej posesji lub też bezpośrednio na nim tak tylko, by nie utrudniał przejścia pieszym. Za uprzątnięcie śniegu, lodu i błota przy drodze odpowiada natomiast już zarządca drogi.

Gdy właściciel pomimo jasno wskazanego obowiązku odśnieżania , nie zrobi tego, może dostać mandat. Przeważnie wystawiają je strażnicy miejscy, a wysokość grzywny wynosi najczęściej od 100 zł do nawet 500 zł. Pamiętajmy również, że jeśli ktoś ucierpi przez nasze zaniedbanie, a wiec dozna uszczerbku na zdrowiu (np. złamania kończyny) również zostaniemy pociągnięci do (finansowej) odpowiedzialności. Natomiast jeśli nie zgodzimy się na przyjęcie mandatu automatycznie może to skutkować przekazaniem sprawy do sądu grodzkiego, który może wymierzyć karę w wysokości nawet 5 tys. zł.

Właściciele nieruchomości
Generalne zasady obowiązku odśnieżania są identyczne jak w przypadku domów jednorodzinnych. Odpowiedzialny za usunięcie śniegu i lodu jest jednak zarządca nieruchomości. W większości przypadków będzie to spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa i to do nich należy zgłaszać pretensje, gdy na chodniku zalega śnieg.

Wyjątek od reguły
Właściciel nieruchomości nie odpowiada za nieodśnieżony chodnik, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie samochodów osobowych. Gdy powierzchnie wydzielone dla pieszych przebiegają przez teren budowy, osobami zobowiązanymi do utrzymania na nich czystości i porządku są jej wykonawcy. Właściciel zwolniony jest także ze wspomnianego obowiązku zgodnie z art. 117, a więc, kiedy chodnik wprawdzie przebiega wzdłuż nieruchomości, ale bezpośrednio do niej nie przylega, gdyż między nimi znajduje się jeszcze trawnik, będący własnością gminy. Wówczas to ona jest zobowiązana jest do odśnieżania go.

Mieszkanie bez czynszowe
W przypadku mieszkań bez czynszowych, gdy nie został powołany zarządca, za odśnieżanie chodnika położonego bezpośrednio przy nieruchomości odpowiadają solidarnie właściciele mieszkań i to teoretycznie oni powinni zadbać o wspomniany teren. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby wynajęli oni firmę, która zajmie się odśnieżaniem. Podpisanie takiej umowy nie tylko w przypadku mieszkań bezczynszowych, ale innych nieruchomości pozwala uniknąć odpowiedzialności cywilnej właściciela nieruchomości, gdy idąc chodnikiem przed domem, ktoś się pośliźnie i zrobi sobie krzywdę.