zakupy, reklamacje, wydatki fot. Panthermedia

Zwrot towaru - kiedy jest możliwy

Poznaj swoje prawa konsumenckie!
/ 18.07.2013 14:20
zakupy, reklamacje, wydatki fot. Panthermedia
Większość z nas uważa siebie za kobiety roztropne, które najpierw trzy razy obejrzą banknot, zanim go wydadzą. Ta opinia nijak nie ma się jednak do zakupów. W sklepie tracimy głowę.Otrzeźwienie przychodzi po powrocie do domu. Wtedy zaczynamy się zastanawiać, co zrobić z nieprzydatnym nabytkiem.

Dobra wola sprzedawcy


Zgodnie z przepisami nie ma on obowiązku przyjąć od ciebie zakupu, bo się rozmyśliłaś, albo przestał ci się podobać. Niektóre sklepy dopuszczają możliwość zwrotu rzeczy pozbawionej wad, jeżeli zrobisz to w określonym przez nie terminie (zwykle w ciągu 2-5 dni). Zanim więc coś kupisz, zapytaj sprzedawcę o warunki zwrotu, a przede wszystkim o to, czy otrzymasz wtedy pieniądze, czy tylko będziesz mogła wymienić towar na inny, w tej samej cenie. Najlepiej, by możliwość zwrotu potwierdził podpisem i pieczątką na paragonie. Pamiętaj, że zwracany towar nie może być uszkodzony, a ty musisz mieć ze sobą dowód zapłaty (paragon, bankowe potwierdzenie zapłaty).

Na odległość łatwiej zwrócić towar


Gdy kupujesz w sklepie internetowym, możesz wycofać się z zakupu w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru bez tłumaczenia się ze swojej decyzji. Sprzedawca ma obowiązek poinformować cię o prawie do odstąpienia. Jeżeli tego nie uczyni, to możesz wycofać się z umowy w ciągu 10 dni od daty uzyskania informacji o przysługującym ci prawie, nie później jednak, niż w ciągu 3 miesięcy od jej zawarcia. Wysyłasz mu (listem poleconym) pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, odsyłasz też (na swój koszt) zakupioną rzecz. Sprzedawca ma obowiązek w ciągu 14 dni od otrzymania twojego oświadczenia zwrócić ci pieniądze.
  • Przy zakupach w sklepie wysyłkowym też masz 10 dni na zwrot. Sprzedawca może go jednak wydłużyć. Zwrot pieniędzy otrzymasz – po uprzednim odesłaniu rzeczy – przekazem pocztowym lub na konto.
  • Jeśli kupiłaś rzecz na raty, masz prawo z niej zrezygnować (i to bez podawania przyczyny) w ciągu 10 dni od daty zawarcia umowy. Uwaga! Pamiętaj, że zanim upłynie wymagany termin, nie musisz spłacać kredytu ani oprocentowania.

Zwrot towaru - gdy towar ma wadę – reklamuj!


Jeśli kupiony artykuł jest wadliwy (dosłownie uszkodzony) lub niezgodny z umową, możesz złożyć reklamację u sprzedawcy lub zgłosić roszczenie w ramach gwarancji (jeżeli otrzymałaś ją przy zakupie). Gwarancja jest dodatkowym dobrowolnym oświadczeniem gwaranta i tylko od ciebie zależy, czy z niej skorzystasz. Przed podjęciem decyzji zastanów się, co będzie dla ciebie korzystniejsze – reklamacja u sprzedawcy, bądź dochodzenie swoich praw na podstawie gwarancji (u producenta).

Na złożenie reklamacji masz 2 lata od dnia zakupu (ta zasada obowiązuje w całej UE). Jeśli kupiłaś rzecz używaną – termin wynosi rok. Ale uwaga! Reklamację w każdej z tych sytuacji musisz zgłosić w ciągu 2 miesięcy od dnia, w którym stwierdziłaś wadę towaru!

Jak złożyć reklamację?


Idź do sklepu, w którym kupiłaś daną rzecz. Najczęściej dostaniesz tam druk od sprzedawcy dotyczący zgłoszenia niezgodności towaru z umową. Wypełnij go, opisując, na czym ta niezgodność polega i jednocześnie określ, czego się domagasz. Możesz żądać:
  • nieodpłatnej naprawy,
  • wymiany towaru na nowy.

Porady prawne i finansowe - forum >>

Wybór należy do ciebie. Sprzedawca nie ma prawa decydować za ciebieTeraz pozostaje poczekać 14 dni na ustosunkowanie się sprzedawcy do reklamacji. Jeżeli sprzedawca się nie odezwał, to znak, że ją uznał. Co jednak zrobić, gdy ją odrzucił? Masz prawo domagać się, by powołał rzeczoznawcę, który oceni wadę. Gdy i to nie rozstrzygnie sporu, pozostaje ci sąd polubowny przy Inspekcji Handlowej (adres oddziału wojewódzkiego PIH znajdziesz na www.uokik.pl) albo postępowanie przed sądem powszechnym.

Reklamacją z tytułu niezgodności z umową objęte są również rzeczy kupione przez internet czy z katalogu domu wysyłkowego. Możesz je reklamować na takich samych zasadach, jak te kupione w zwykłym sklepie.

Warto wiedzieć!


Zwrotu pieniędzy za swój zakup możesz domagać się tylko wtedy, gdy sprzedawca:
  • uzna reklamację, ale nie jest w stanie spełnić twojego żądania (bo np. nie ma już tego towaru w ofercie),
  • nie zdoła naprawić lub wymienić towaru w odpowiednim czasie (termin zależy od rodzaju i przeznaczenia towaru),
  • naprawa lub wymiana produktu narażałaby cię na znaczne niedogodności.

Pamiętaj!  Jedynie z dowodem zakupu masz szansę na reklamację, gdyż tylko w ten sposób udowodnisz, że daną rzecz kupiłaś w określonym dniu w konkretnym sklepie.

Gdy korzystasz z gwarancji Karta gwarancyjna to prezent od producenta (najczęściej jest dołączana do AGD, maszyn, czy obuwia). Przyznaje ci ona zwykle prawo do bezpłatnej naprawy, gdy rzecz zepsuje się w określonym czasie (od 3 miesięcy do 3 lat, choć zdarzają się i dłuższe gwarancje). Dokładne informacje na temat warunków gwarancji znajdziesz w karcie.

Pamiętaj, że gwarancja musi być właściwie wypełniona (zawierać m.in.: nazwę i adres gwaranta, czas trwania ochrony, prawa gwaranta i obowiązki kupującego) oraz mieć pieczątkę firmową i podpis sprzedawcy.

Gdy sprzedawca nie chce uznać reklamacji


Wówczas masz 3 możliwości:
  • Zwrócić się o pomoc do Federacji Konsumentów lub rzecznika praw konsumenta (znajdziesz go przy urzę-dzie gminy). Porady są bezpłatne.
  • Poprosić o mediację Inspekcję Handlową. W tej sprawie powinnaś skontaktować się z inspektoratem właściwym ze względu na miejsce zakupu towaru lub siedzibę przedsiębiorcy albo gwaranta. Ten przeprowadza bezpłatne postępowanie mediacyjne.
  • Skierować sprawę do polubownego sądu konsumenckiego przy wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej. Postępowanie jest bezpłatne, chyba że rozpoznanie sprawy łączy się z wydatkami (np. potrzebna jest opinia biegłego). Musisz jednak wiedzieć, że sąd konsumencki rozpatrzy sprawę tylko wtedy, gdy zgodzą się na nią obie strony sporu – ty i sprzedawca (jest to tzw. „zapis na sąd”). Jeżeli sprzedawca odmówi, pozostaje ci złożyć pozew do sądu powszechnego. Polubowny sąd rozstrzyga sprawy, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 tys. zł.
Rozstrzygnięcie sądu konsumenckiego ma taką samą moc jak wyrok sądu powszechnego. Różnica polega tylko na tym, że od decyzji sądu polubownego nie można się odwołać – jest ona ostateczna. Masz jednak prawo złożyć skargę o uchylenie wyroku do sądu powszechnego w ciągu miesiąca od dnia, w którym otrzymałaś orzeczenie (wyrok może zostać uchylony, gdy sąd uzna, że nastąpiło naruszenie prawa).

Uwaga!  Z sądów polubownych możesz korzystać także, gdy toczysz spór z bankiem, towarzystwem ubezpieczeniowym czy towarzystwem funduszy inwestycyjnych.