Fotolia_46824630_Subscription_XL.jpg fot. Fotolia

Rodzaje lokat

Wybierz lokatę bankową najlepiej dopasowaną do Twoich potrzeb.
/ 20.03.2013 09:27
Fotolia_46824630_Subscription_XL.jpg fot. Fotolia
Zasadniczo można je podzielić na odnawialne i nieodnawialne. W przypadku tych pierwszych po upływie terminu lokata jest automatycznie odnawiana. Przy nieodnawialnych – środki wracają na konto klienta. Przy zakładaniu lokaty możesz wybrać opcję, co dalej ma się dziać z pieniędzmi. Inny sposób podziału jest związany z terminem obowiązywania lokaty i jej oprocentowaniem.

Na rynku dostępne są:

Lokata terminowa zwykła

Czas jej trwania jest bardzo różny, wynosi od paru dni do kilku lat. Wysokość odsetek zależy od oprocentowania lokaty (im wyższy wkład, tym wyższe oprocentowanie), ważna jest też częstotliwość kapitalizowania się odsetek.

Lokata rentierska

Charakteryzuje się tym, że odsetki nie są kapitalizowane, ale wypłacane w regularnych odstępach czasu (co miesiąc, co kwartał). Banki zwykle ustalają bardzo wysoką minimalną kwotę lokaty.

Lokata progresywna (z dopłatą)

Umożliwia dopłacanie pieniędzy do podstawowego kapitału bez konieczności zawierania z bankiem nowej umowy. Oprocentowanie lokat progresywnych rośnie wraz ze wzrostem kwoty depozytu.

Lokata dynamiczna (zwana też progresywną)

Oprocentowanie wzrasta wraz z kolejnym okresem trwania lokaty (zwykle co miesiąc). Przy tej lokacie w każdej chwili możesz wycofać kapitał i dostać odsetki proporcjonalnie do czasu oszczędzania. Nie przysługują tylko, gdy zerwiesz lokatę przed upływem pierwszego miesiąca.

Lokata strukturyzowana

Część środków jest lokowana w bezpieczne papiery wartościowe (obligacje), pozostała (10–15 proc.) – w ryzykowne instrumenty (np. opcje, rynek złota, nieruchomości). Oprocentowanie lokaty zależy od notowań giełdowych.

Lokata z funduszem

Przypomina lokatę strukturyzowaną z uwagi na dwa źródła finansowe. Część pieniędzy jest zdeponowana na klasycznej lokacie o stałym oprocentowaniu, część inwestowana w fundusze inwestycyjne. Może przynieść spory zysk, ale nie jest też pozbawiona ryzyka.

Lokata negocjowana

To propozycja dla zamożnych klientów. Przy określonej wysokości kwoty (50–100 tys. zł) można negocjować wysokość oprocentowania lub inne warunki lokaty.

Lokata a vista (call)

Aby ją założyć, trzeba mieć rachunek w danym banku i wpłacić ustaloną minimalną kwotę. Nie określa się, na jak długo będą zdeponowane pieniądze. Odsetki naliczane są od dnia założenia depozytu do dnia poprzedzającego podjęcie pieniędzy. Nie są kapitalizowane.

Lokata automatyczna

Ustanawiana jest automatycznie (stąd nazwa) od kwoty, jaką ustalisz z bankiem. Jak to działa? Jeżeli na swoim koncie przekroczysz określoną sumę, nadwyżkę bank odłoży na lokacie.

Lokata nocna (overnight) zwana też jednodniową

Bank blokuje określoną kwotę na noc i odblokowuje ją rano, naliczając odsetki od tej kwoty.

E–lokata

Może ją założyć każdy, kto ma dostęp do konta przez internet. Oprocentowanie jest na niej zwykle wyższe niż na lokacie założonej w tradycyjny sposób, w oddziale banku.