POLECAMY

Własna firma - sposób na pracę

Założenie działalności gospodarczej nie jest już takie trudne ani czasochłonne. Większość spraw możesz załatwić przy jednym okienku.
Własna firma - sposób na pracę fot. Fotolia

Mimo starań masz problemy ze znalezieniem pracy? Może to dobry moment, aby pomyśleć o własnej firmie. Podpowiadamy, jak to załatwić.

Zastanów się, co chcesz robić


Spróbuj się zorientować, w jakiej branży miałabyś szansę, to znaczy, jakiego rodzaju usług brakuje na rynku. Sprawdź, czy do prowadzenia wybranej działalności potrzebne są jakieś zezwolenia lub koncesja (wymaga jej np. świadczenie usług turystycznych). Może się okazać, że bez tego nie założysz firmy. Na koniec wymyśl nazwę. Pamiętaj, że nie może zawierać wyrazów zarezerwowanych dla określonych instytucji, np. słowa „bank”.

Warto wiedzieć. Jeśli nigdy wcześniej nie prowadziłaś firmy, możesz wziąć udział w szkoleniu, np. „ABC działalności gospodarczej”. Kursy takie organizują m.in. urzędy pracy.

Formalności


Aby prowadzić firmę, musisz zarejestrować się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wypełnij formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej – CEIDG-1. Dostaniesz go w gminie lub znajdziesz w internecie. Jest on nie tylko wnioskiem o wpis, ale także o nadanie numeru REGON, zgłoszeniem identyfikacyjnym NIP do urzędu skarbowego, zgłoszeniem do ZUS-u i oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania (czytaj niżej). Wpisujesz w nim:
 • swoje dane (łącznie z numerem PESEL) i adres;
 • nazwę firmy (im krótsza, tym lepsza),
 • miejsce prowadzenia działalności (dokładny adres);
 • określenie przedmiotu wykonywanej działalności według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności). Warto wskazać kilka rodzajów usług. W razie przebranżowienia nie będziesz musiała dokonywać zmian (a każda kosztuje). Obowiązujące kody znajdziesz w internecie na stronie www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd07);
 • datę rozpoczęcia działalności. Możesz ją podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG lub podać inny termin.
Wraz z wnioskiem musisz złożyć oświadczenie o braku orzeczonych wobec ciebie zakazów (np. wykonywania działalności gospodarczej) pod odpowiedzialnością karną. Wniosek możesz dostarczyć osobiście w swoim urzędzie gminy, wysłać go pocztą (ale wtedy musisz wcześniej pójść do notariusza i poświadczyć podpis) lub za pośrednictwem internetu (jeśli nie masz podpisu elektronicznego, trzeba będzie podpisać dokument w urzędzie). Po złożeniu wniosku urząd gminy przesyła informację do urzędu statystycznego, skarbowego i ZUS-u, gdzie dopełniane są pozostałe formalności.

Wybierz formę opodatkowania


Zakładając firmę, musisz zdecydować, w jakiej formie twoje dochody będą opodatkowane. Masz do wyboru:
 1. Kartę podatkową. Nie wymaga prowadzenia ewidencji podatkowej. Płacisz podatek w stałych miesięcznych kwotach, których wysokość jest uzależniona od rodzaju usług.
 2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Stawka podatku zależy od rodzaju działalności.
 3. Podatek liniowy – obowiązuje jedna stawka (19 proc. od dochodu).
 4. Zasady ogólne. Płacisz podatek od dochodu według skali podatkowej 18 i 32 proc.
Warto wiedzieć. Jeśli twoja działalność jest opodatkowana VAT, musisz odwiedzić jeszcze urząd skarbowy.

Konto firmowe?


Niekoniecznie, jako przedsiębiorca nie masz obowiązku posiadania konta bankowego (chyba że jednorazowa wartość transakcji przekracza 15 tys. euro). Niewątpliwie jednak lepiej je mieć. W banku musisz przedstawić:
 • kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji (oryginał do wglądu),
 • odpis zaświadczenia o numerze REGON,
 • dowód osobisty,
 • pieczątkę firmową.
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (1)
/5 lat temu
Dzień dobry. Czujadnik tlenku węgla? rozuadmiem, że to nie jest zainadteadreadsoadwaadnie dzkecia? W moim przeadkoadnaadniu powinna Pani wystąadpić o ureadguadloadwaadnie konadtakadtf3w. Będzie Pani spoadkojadniejadsza, a z racji dotychadczaadsoadwych zachoadwań ojca nie sądzę, by sąd przyadznał mu szeadroadkie konadtakty, a już fakt, że nie realiadzuje ich za częadsto jest dla Pani korzystny w postęadpoadwaadniu. Proadszę wskaadzać tylko, że zakres proadpoadnoadwaadnych konadtakadtf3w odpoadwiada temu, co ojciec fakadtyczadnie realiadzuje, tylko chce Pani mieć pewadność i staadbiadliadzaadcję w zakreadsie teradmiadnf3w. Pozdrawiam