Czy za talony zapłacimy podatek

Czy za talony zapłacimy podatek

Czy muszę zapłacić podatek od bonów towarowych, które firma dała mi w prezencie gwiazdkowym?
/ 06.06.2019 17:14
Czy za talony zapłacimy podatek

Bony, które często pracownicy dostają przed świętami, bez względu na ich wysokość, podlegają opodatkowaniu. Stanowią bowiem nasz przychód. Talony niepodlegają jednak opodatkowaniu VAT, ponieważ w myśl przepisów zakup takich bonów nie jest dostawą towarów. Bony uprawniają tylko do wymiany na towary i usługi. Z kolei pod pojęciem towar rozumie się rzeczy ruchome, różne postacie energii, budynki, budowle, a także ich części. Wynika stąd jasno, że bon nie jest towarem, ale umożliwia dopiero otrzymanie takiego towaru. Talony jednak podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ wartość otrzymanych przez pracownika bonów stanowi przychód podlegający opodatkowaniu.

Obejście przepisów - paczki

Jednak nie każde świadczenie ze stosunku pracy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Wiele firm z uwagi na opodatkowanie talonów, decyduje się na ich miejsce dawać pracownikom paczki. Paczki mogą być świadczeniami rzeczowymi, które nie podlegają opodatkowaniu. Warunki: muszą być w całości sfinansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz nie mogą przekraczać w roku podatkowym 380 zł. Do takich świadczeń należą jeszcze m.in. paczki świąteczne dla dzieci czy bilety od kina i teatru.

W przypadku kiedy pracodawca nie miał obowiązku utworzenia funduszu świadczeń socjalnych, paczki będą opodatkowane. Analogicznie będzie wtedy, kiedy paczki będą finansowane w częściach z funduszu świadczeń lokalnych, funduszy związków zawodowych oraz przez samego pracownika, wtedy będzie trzeba zapłacić podatek.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.),

art. 2, art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)