kobieta, samolot

Polki w samolotach

Raport podróżach lotniczych Polek. Z kim latamy, gdzie i za ile?
/ 09.06.2009 10:01
kobieta, samolot
Czy kobiety częściej niż mężczyźni podróżują samolotami? Jakie linie – tanie czy rejsowe – częściej wybierają? Czy często podróżują w większych grupach? Na te i inne pytania na temat podróży lotniczych Polek odpowiada raport internetowego biura podróży eSKY.pl.

Kto podróżuje…
Kobiety podróżują samolotami rzadziej niż mężczyźni i stanowią mniej niż połowę pasażerów. To się jednak powoli zmienia, panie coraz częściej wsiadają do samolotów. O ile w pierwszym kwartale 2008 kobiety stanowiły 37% pasażerów linii lotniczych, to już w kolejnych ten odsetek stale przekraczał 40% (kolejno 42%, 46% i 44% w drugim, trzecim i czwartym kwartale 2008). Pierwszy kwartał 2009 roku nie przyniósł zmiany tendencji – 45% biletów lotniczych kupionych na eSKY.pl to bilety dla kobiet. Oznacza to wzrost o 8 punktów procentowych w stosunku do analogicznego okresu w poprzednim roku.

Z kim?
Rośnie nie tylko udział kobiet w ogólnej liczbie pasażerów linii lotniczych. Coraz więcej Polek wsiada do samolotu samotnie bądź wyłącznie w towarzystwie innych kobiet. Ciągle jednak tak podróżujące panie stanowią mniejszy procent pasażerów niż mężczyźni podróżujący samotnie lub we własnym gronie. Można przyjąć, że ze względu na znaczący udział podróży służbowych, powyższe dane do pewnego stopnia odzwierciedlają również istniejącą nadreprezentację mężczyzn na stanowiskach wyższych, częściej związanych z dalekimi delegacjami.

Z drugiej strony, sytuacja ulega poprawie, do równowagi nie jest już tak daleko, a tendencja wyrównywania odsetka podróżujących samodzielnie kobiet i mężczyzn jest wyraźna i trwała. I tak, w pierwszym kwartale 2008 roku, rezerwacje na przeloty samych kobiet stanowiły 30% wszystkich rezerwacji. Przeloty samych mężczyzn – 56%, grup złożonych z kobiet i mężczyzn – 14%. Odsetek rezerwacji obejmujących bilety dla osób obojga płci osiągnął swój szczyt w okresie lipiec-wrzesień, przypominając, że na urlop latamy najczęściej w parach. …w jak licznej grupie.

Za ile?
Polki podróżujące samolotami są nieznacznie, ale jednak wyraźnie bardziej oszczędne niż Polacy. W badanym okresie 70% rezerwacji dokonanych za pośrednictwem serwisu eSKY.pl dotyczyło tanich linii. Przy czym w przypadku rezerwacji na loty samych kobiet ten odsetek rósł do 74%, w przypadku lotów samych mężczyzn – malał do 66%. Inaczej mówiąc, co trzecia rezerwacja dokonana przez panów i zaledwie co czwarta dokonana przez panie to rezerwacja na, przeważnie droższe, loty liniami regularnymi. Interesujące jest to, że wpływ kobiet do pewnego stopnia rozciąga się na mężczyzn – przy rezerwacjach dla grup mieszanych, popularność tanich linii to 73%, a więc prawie tak samo, jak w przypadku przelotów samych kobiet.

Kiedy?
Nie ma niespodzianki – płeć pasażera nie wpływa w znaczący sposób na wybór dnia rozpoczęcia podróży. Decydujące są inne czynniki. Warto tylko zauważyć, że generalnie najpopularniejszym dniem wylotu jest piątek (18%). Po prostu coraz popularniejsze są weekendowe wycieczki lotnicze. Najrzadziej w podróż lotniczą wyruszamy w poniedziałki (12%), choć nie są to bardzo duże różnice.

Dokąd?
Ciekawie wygląda ranking popularności kierunków podróży lotniczych. Szczególnie kuszące dla Polek są Włochy i Wielka Brytania. Kobiety lecące same bądź wyłącznie w gronie innych kobiet stanowią aż 51% wszystkich pasażerów na trasie Włochy-Polska, 41% na trasie Polska-Wielka Brytania i 40% w przypadku połączeń Polska-Włochy. Na przeciwnym biegunie znajduje się Norwegia. Na trasie Norwegia-Polska panie stanowią zaledwie 15% wszystkich pasażerów. Bardzo niski na tym kierunku jest również odsetek grup mieszanych (7%). Najwyraźniej z kraju fiordów do Polski latają prawie wyłącznie mężczyźni (78%).

Ma to zapewne związek z tym, że Norwegia jest ciągle przede wszystkim atrakcyjnym miejscem pracy dla mężczyzn. Z kolei wysokie ceny w tym kraju zachęcają raczej do odwiedzania bliskich w Polsce niż zapraszania ich do Norwegii. Niewielki odsetek pań wyrusza również na trasy Szwecja-Polska (24% rezerwacji tylko dla kobiet i 68% tylko dla mężczyzn), Hiszpania-Polska (25% same kobiety, 62% sami mężczyźni) i Irlandia-Polska (25% do 61%). Warto przy tym zauważyć, że w grupach mieszanych, najczęściej latamy do Hiszpanii, Włoch, Stanów Zjednoczonych i Francji.