Jakie ryzyko rozwoju jaskry występuje u Ciebie?

Jaskra to choroba oczu prowadząca do postępującego i nieodwracalnego uszkodzenia nerwu wzrokowego, a co za tym idzie pogorszeniem lub utratą wzroku. Istnieje szereg czynników mających wpływa na rozwój jaskry. Rozwiąż nasz test , aby sprawdzić jakie jest ryzyko rozwoju jaskry u Ciebie.

1/12 - Głównym czynnikiem powodującym uszkodzenie nerwu wzrokowego w jaskrze jest nadmierny wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego . Ciecz wodnista nie mogąc opuścić gałki ocznej, gromadzi się w oku, podwyższa się ciśnienie wewnątrzgałkowe i ciecz wywiera ucisk na nerwy wzrokowe. Uciśnięty nerw wzrokowy obumiera. Wybierz danie pasujące do Ciebie.