Czy potrafisz przegrywać?

Naprzemienne wzloty i upadki są nieodłączną częścią naszego życia. Jednego dnia możemy odnieść spektakularny sukces, by jutro ponieść sromotną porażkę. Dlatego tak ważne jest kształtowanie umiejętności radzenia sobie z niepowodzeniami. W tym względzie dominują dwie postawy: aktywna, włączając w to walkę z trudnościami oraz pasywna, która oznacza poddanie się i utratę wszelkiej nadziei. Bardzo często trudno jest określić, do której grupy osób się należy. Poniższy test ma na celu pomóc Ci w odpowiedzeniu sobie na pytanie: „Czy potrafisz przegrywać?”.

1/10 - Jak zareagujesz na wieść, że Twój bliski przyjaciel wygrał na loterii dużą sumę pieniężną?