Społeczeństwo konsumpcyjne

"Dzisiaj to my jesteśmy świadkami narodzin, dojrzewania i śmierci przedmiotów" - takim cytatem z Jeana Baudrillarda rozpoczyna się "Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury". Wcześniej było tak, że to ludzie umierali, a pomniki, dzieła sztuki, budowle i inne wytwory ludzkich rąk trwały nadal. Teraz nastała era społeczeństwa konsumpcyjnego!
/ 23.09.2007 23:34
"Dzisiaj to my jesteśmy świadkami narodzin, dojrzewania i śmierci przedmiotów" - takim cytatem z Jeana Baudrillarda rozpoczyna się "Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury". Wcześniej było tak, że to ludzie umierali, a pomniki, dzieła sztuki, budowle i inne wytwory ludzkich rąk trwały nadal. Teraz nastała era społeczeństwa konsumpcyjnego!

Tym, co dzisiaj spotyka nas na każdym kroku jest wszechogaraniająca konsumpcja, połączona z obfitością i dobrobytem. Konsumpcja stała się dla nas moralnością i na naszych oczach niszczy podstawy człowieczeństwa, to jest równowagę między mitem a logosem, którą utrzymywała myśl europejska od czasów greckich. Jak pisze autor: "Tak jak społeczeństwo średniowieczne znajdowało równowagę między konsumpcją a diabłem, tak nasze znajduje swoją między konsumpcją a jej oskarżeniem".

Książka "Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury" próbuje zanalizować zjawisko konsumpcji, znaleźć jego przyczyny i skutki i szczegółowo przedstawić społeczeństwo konsumpcyjne. Prezentując mity, na których jest oparte oraz opisując jego struktury, skupia się na naukowym wyjaśnieniu rodowodu konsumpcji i jej następstw. Czy od konsumpcji można uciec? Odpowiedzi można szukać w książce "Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury".

Jean Baudrillard (ur. 1929) - francuski socjolog i filozof kultury, jeden z najoryginalniejszych krytyków globalizacji, obdarzony apokaliptyczną wyobraźnią i rozpoznawalnym stylem. Zainteresowany społeczeństwem postindustrialnym i kulturowymi skutkami rozwoju technik rzeczywistości wirtualnej, autor teorii symulakrów. Teoretyk fotografii i fotograf. Po polsku ukazała się jego Ameryka (Sic! 1998), rozmowy Przed końcem (Sic! 2001), Pakt jasności. O inteligencji Zła (Sic! 2005), Duch terroryzmu. Requiem dla Twin Towers (Sic! 2005), O uwodzeniu (Sic! 2005), Symulakry i symulacja (Sic! 2005), Wojny w Zatoce nie było (Sic! 2006) i W cieniu milczącej większości (Sic! 2006).
Wydawnictwo Sic!