Poradnictwo krótkoterminowe

Czy lepiej próbować zrozumieć problem, czy zbudować życie bez problemu? Jeżeli opowiadasz się za tym drugim podejsciem, sięgnij po "Poradnictwo krótkoterminowe: Narracje i rozwiązania".
/ 10.02.2008 14:11
Czy lepiej próbować zrozumieć problem, czy zbudować życie bez problemu? Jeżeli opowiadasz się za tym drugim podejsciem, sięgnij po "Poradnictwo krótkoterminowe: Narracje i rozwiązania".

"Poradnictwo krótkoterminowe: Narracje i rozwiązania" to innowacyjna i bardzo praktyczna książka, która stanowi wprowadzenie do podejścia narracyjnego i ukierunkowanego na rozwiązania w poradnictwie krótkoterminowym. Autorzy wskazują, jak możemy efektywnie poszukiwać rozwiązania za pomocą rozmów nastawionych na znalezienie wyjątków w naszym życiu, w których tkwi siła i zalążki rozwikłania naszych życiowych trudności. Poradnictwo krótkotermionowe to bardzo elastyczny i skuteczny sposób zachęcania ludzi do wykorzystywania ich własnego potencjału dla dokonywania pozytywnych zmian, radzenia sobie z czymś, co nie może być zmienione, i kreowania swojego życia a nawet tożsamości. Judith Milner i Patrick O’Byrne porównują i przeciwstawiają terapię ukierunkowaną na rozwiązania z innymi, bardziej tradycyjnymi metodami i podejściem ukierunkowanym na problem. Pokazują, w jaki sposób droga współpracy, wspólnego budowania i wzmacniania możliwości może pomóc w szybkim i bezbolesnym osiąganiu celów i uzyskaniu dlugotrwałych rezultatów. Opisują również filozofię działania, zasady praktyki i określone techniki terapii ukierunkowanej na rozwiązania oraz omawiają, co robić, jeśli nie pojawia się natychmiastowy postęp. Szczegółowe przykłady ilustrują, w jaki sposób to podejście może być stosowane w pracy terapeutycznej, w szerokim zakresie problemów związanych z życiem rodzinnym, szkołą i pracą, zdrowiem, własnym bezpieczeństwem oraz czasem wolnym.
Poradnictwo krótkoterminowe: narracje i rozwiązania to niezbędna pozycja dla wszystkich terapeutów zajmujących się poradnictwem, psychoterapią i innymi dziedzinami związanymi ze zdrowiem, zainteresowanych metodami terapii krótkoterminowej i kreatywnie pracujących z klientami.

Judith Milner - niezależna terapeutka, pracuje z dorosłymi, prowadzi szkolenia z metod narracyjnych i ukierunkowanych na rozwiązania.
Patrick O'Byrne - niezależny terapeuta, inspektor szkolny, mediator rodzinny, były wykładowca.

Wydawnictwo Zysk i S-ka