Encyklopedia powszechna Larousse'a

Do wygrania w naszym konkursie są trzy egzemplarze najnowszej, polskiej edycji Encyklopedii Powszechnej wydawnictwa Larousse.
/ 15.01.2007 17:09
Encyklopedia powszechna Larousse'a wyróżnia się tym, że odnosi światowe sukcesy w dobie Internetu i multimediów. Co o tym decyduje? Powiada się, że niezwykła objętość w połączeniu z nowatorskimi, dostosowanymi do potrzeb współczesnego człowieka zasadami wyboru i prezentowania informacji. Wskazuje się na precyzję i aktualność zawartych w encyklopedii odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Mówi się też o łatwości, a nawet przyjemności wyszukiwania w niej wszelkiego rodzaju informacji: o języku, o świecie, nauce, technice, literaturze i sztuce. Encyklopedia powszechna jest jednak zbyt złożonym zjawiskiem wydawniczym, żeby można było prosto i jednoznacznie określić, dlaczego właśnie formuła Larousse'a zapewnia temu dziełu największe na świecie powodzenie spośród encyklopedii jednotomowych.

2016 stron encyklopedii mieści:

I Encyklopedyczny słownik języka polskiego od A do Z
92 000 definicji znaczeń słów polskich i obcych, informacje dotyczące ich ortografii, odmiany i etymologii, przykłady użycia, a także wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne. Definicje terminów naukowych i fachowych poszerzono o noty encyklopedyczne.

II Uniwersalną encyklopedię od A do Z
28 000 definicji znaczących postaci, wydarzeń, dzieł sztuki, nazw geograficznych i nazw własnych z innych dziedzin. Encyklopedię rozszerzono o ilustrowany opis dziejów świata i wykaz zdobywców najważniejszych nagród w dziedzinie nauki i sztuki.

III Tabele odmian
Przeszło 1200 wzorów deklinacyjnych i koniugacyjnych wszystkich odmiennych słów w języku polskim.

IV 5000 ilustracji i 321 map
Hasła są bogato ilustrowane zdjęciami, rysunkami, reprodukcjami dzieł sztuki, schematami, planszami tematycznymi oraz mapami geograficznymi i historycznymi.

V Rozdział o najczęściej popełnianych błędach w polszczyźnie
Napisany przez prof. Jana Miodka, oraz zbiór felietonów o najnowszych słowach w języku polskim, autorstwa prof. Jerzego Bralczyka.

VI Wybór sentencji, maksym historycznych i przysłów polskich.

Światowy sukces Encyklopedii powszechnej Larousse'a zadecydował o podjęciu prac nad jej polską wersją. Francuscy encyklopedyści dostarczyli nam wiedzę o strukturze i metodach budowania książki. Udostępnili też środki umożliwiające zmobilizowanie kilkudziesięciu najznakomitszych polskich specjalistów - leksykografów, lingwistów, naukowców i redaktorów - którzy przez cztery ostatnie lata pracowali nad polską edycją Encyklopedii powszechnej. Możemy więc powiedzieć, że tworzyliśmy tę książkę od podstaw, zapewniając jej całkowicie rodzimy charakter.
Encyklopedia powszechna, red. Maria Danuta Krajewska, Larousse Polska, 2006

Uwaga! Uwaga! Uwaga!

Konkurs zakończony. Zwycięzcami  zostali:

1. Aneta Królikowska, Jastrzębia Góra

2. Monika Stępień, Warka

3. Tomasz Stoliński, Pabianice

Gratulujemy!