Czy wiesz, że Stefan Batory do końca życia nie nauczył się polskiego? fot. Czywiesz.pl

Czy wiesz, że Stefan Batory do końca życia nie nauczył się polskiego?

Król Polski Stefan Batory, władca elekcyjny Polski, pochodzący z Siedmiogrodu, nigdy nie nauczył się mówić w języku swoich podwładnych i własnej małżonki, Anny Jagiellonki. Mimo to Stefan Batory niezwykle pozytywnie wpisał się w historię naszego kraju.
/ 12.12.2017 15:04
Czy wiesz, że Stefan Batory do końca życia nie nauczył się polskiego? fot. Czywiesz.pl

Stefan Batory porozumiewał się ze swoimi polskimi poddanymi za pomocą łaciny, szeroko wówczas znanej wśród szlachty i duchowieństwa. Jedną z oryginalnych sytuacji z tym związanych był dialog jaki wywiązał się między królem a łacińskim (rzymskokatolickim) arcybiskupem Lwowa.

Arcybiskup ów zagadnął monarchę (pełną błędów łaciną), jak to jest możliwe, aby król polski nie władał językiem swoich poddanych.

Na to Stefan Batory odparł pytaniem, jak to jest możliwe, aby łaciński arcybiskup nie mówił po łacinie?

Autor: ~Regis