Zobacz jak doszło do przełomowych porozumień sierpniowych!

Solidarność – pierwszy ogólnopolski związek zawodowy i jednocześnie aktywny ruch opozycyjny wobec komunistycznej władzy PRL. W 30. rocznicę porozumień sierpniowych kanał Discovery World postanowił przypomnieć początki jego burzliwej i inspirującej historii.
/ 27.08.2010 21:38

Solidarność – pierwszy ogólnopolski związek zawodowy i jednocześnie aktywny ruch opozycyjny wobec komunistycznej władzy PRL. W 30. rocznicę porozumień sierpniowych kanał Discovery World postanowił przypomnieć początki jego burzliwej i inspirującej historii.

Wszyscy znamy główne wydarzenia sierpniowych dni 1980 roku, ale czy wiemy, że termin strajku został przesunięty ze względu na narodziny córki Lecha Wałęsy? Te i inne nieznane szczegóły sierpnia ’80 poznamy w wyjątkowym programie Discovery World „Solidarność, początek rewolucji”.
Niskie płace, ciągłe podwyżki cen żywności i kiepskie warunki socjalne Polaków w rządzonej przez komunistów PRL sprawiały, że nastroje społeczne stawały się coraz bardziej napięte. Zwolnienie pracującej na stanowisku suwnicowej Anny Walentynowicz, aktywnej działaczki opozycyjnej, było iskrą, która zapoczątkowała bunt gdańskich stoczniowców. Pięciu z nich, wśród nich także legendarny działacz „Solidarności” Lech Wałęsa, zdecydowało się na szalony i jednocześnie odważny krok zorganizowania strajku, liczącej kilkanaście tysięcy stoczniowców, załogi zakładu. Wiara w słuszność celów, jakie chcieli wywalczyć, była ważniejsza niż świadomość ogromnego ryzyka, jakie niósł za sobą taki protest. Strajk w Stoczni Gdańskiej, jaki wybuchł 14 sierpnia 1980 roku, okazał się jednak wydarzeniem, które uruchomiło proces pozytywnych przemian gospodarczych w całej socjalistycznej Polsce.

Film „Solidarność, początek rewolucji” to relacje organizatorów i uczestników strajku, którzy opowiadają o przygotowaniach i realizacji protestu, jaki wybuchł w stoczni w 1980 roku. Strajk widziany oczami Lecha Wałęsy, Bogdana Borusewicza czy Anny Walentynowicz a także reprezentantów ówczesnych władz pozwoli widzom poznać genezę i charakter tych rewolucyjnych działań bardziej od strony osobistych doświadczeń i przemyśleń, jakie towarzyszyły ludziom w tym naprawdę trudnym czasie. Strach przed niepowodzeniem akcji i represjami władz, migawki słynnej bramy, ze szczytu której przemawiał do zgromadzonych stoczniowców Lech Wałęsa, a także ogromnego długopisu z wizerunkiem papieża Jana Pawła II, którym pierwszy przewodniczący Solidarności podpisywał porozumienie… Poznamy także wspomnienia emocjonujących 10 dni rozmów o postulatach i 10 nocy spędzonych w tych samych fotelach, w których w ciągu dnia pertraktowali stoczniowcy i przedstawiciele władz. To wszystko złożyło się na legendę „S”, która stała się motorem dla walki o swoje prawa. Walki podejmowanej potem przez kolejne państwowe zakłady pracy a następnie przez obywateli innych państw z bloku komunistycznego.

Powstanie NSZZ „Solidarność” diametralnie zmieniło sytuację pracowników w PRL-u. Zyskali oni nie tylko obiecane podwyżki pensji, ale przede wszystkim prawo do formowania związków zawodowych, wolności słowa czy lepszych świadczeń socjalnych. Rozpoczęty strajkiem karnawał wolności Polaków trwał zaledwie 15 miesięcy, do grudnia 1981 roku, kiedy władze PRL wprowadziły stan wojenny. I choć okazał się tak krótki, to dziś uznaje się, że był jednym z większych pierwszych zwycięstw tej rewolucji solidaryzowanych Polaków nad komunistycznym reżimem i początkiem przemian w całej Europie Środkowo-Wschodniej.


Solidarność, początek rewolucji
(ang. Solidarity)
Premiera: 30 sierpnia, w poniedziałek o godz. 15.30 na kanale Discovery World

Redakcja poleca

REKLAMA