Narodowy od kulis

Narodowy od kulis

Teatr Narodowy od nowego sezonu 2007/2008 uruchamia pierwszą edycję programu edukacyjnego, skierowanego bezpośrednio do uczniów zainteresowanych tematyką teatralną i pragnących bliżej poznać techniki teatralnego rzemiosła.
/ 26.09.2007 09:46
Narodowy od kulis
Program ma stanowić ciekawe i znaczące uzupełnienie edukacji na poziomie szkolnym i uniwersyteckim, a także dostarczać unikalnego źródła wiedzy z zakresu historii i praktyki teatralnej. Celem akcji jest zainteresowanie teatrem i zwiększenie wiedzy na jego temat, a także pobudzenie aktywności oraz rozwijanie wrażliwości twórczej i zdolności artystycznych uczniów na różnym poziomie edukacji.

Program edukacyjny obejmuje cykl wykładów teoretycznych, bogatą propozycję warsztatów, ułożonych tematycznie i hasłowo oraz dodatkowo możliwość zwiedzania budynku Teatru Narodowego wraz z zapleczem technicznym w specjalnie zorganizowanych grupach pod opieką przewodnika.

Układ bloków edukacyjnych został specjalnie zaplanowany i dopracowany pod kątem wieku i zainteresowań młodzieży, a także zagadnień oraz problemów, poruszanych na poziomie zajęć szkolnych. Proponowane cykle edukacyjne wzajemnie się uzupełniają i w efekcie budują swoistą 'mapę teatru', pozwalającą uczestnikom programu na swobodne poruszanie się po teatralnej przestrzeni w różnym kierunku, z różnym bagażem doświadczeń i zainteresowań.
Uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych proponujemy cykl "Za kulisami", czyli zwiedzanie budynku Teatru Narodowego i poznawanie tajemnic scenicznej rzeczywistości "od środka" – oczami pracowników teatru.

Uczniów szkół licealnych oraz studentów zapraszamy na specjalny cykl warsztatów i wykładów. Oba bloki są ze sobą ściśle powiązane i w efekcie tworzą propozycję spójnej i wszechstronnej edukacji teatralnej.
Zajęcia teoretyczne obejmują propozycję wykładów, dotyczących szeroko rozumianej problematyki teatralnej oraz jej kontekstów. Podzielone one zostały na kilka poziomów: całoroczny cykl wykładów pod hasłem "Wykłady otwarte", blok pod hasłem "Psychoscena"oraz okazyjne prelekcje i panele dyskusyjne, towarzyszące teatralnym premierom lub imprezom, organizowanym cyklicznie przez Teatr Narodowy.
Zajęcia praktyczn
e mają formę warsztatów, których celem jest poznanie i rozwijanie podstaw rzemiosła teatralnego, zarówno reżyserskiego, jak i aktorskiego. Zajęcia poprowadzą znani i doświadczeni praktycy: aktorzy i reżyserzy współpracujący z Teatrem Narodowym.
W ramach warsztatu reżyserskiego uczestnicy projektu krok po kroku poznają główne elementy warsztatu reżysera: koncepcyjną pracę nad scenariuszem, pracę z aktorem, scenografem i muzykiem.

Zajęcia aktorskie obejmą zarówno podstawy pracy nad rolą, jak i pracę z ciałem, ćwiczenia z piosenki oraz interpretacji różnego rodzaju tekstów.
Cykl "Psychoscena" to projekt cyklicznych pokazów wybranych z repertuaru Teatru Narodowego spektakli teatralnych, ubarwionych dodatkowo dyskusją na temat poruszanej w spektaklu problematyki psychologicznej. Krótkie wprowadzenie do omawianej problematyki wygłoszą po spektaklu wykładowcy wydziałów psychologii. Spotkania wraz z dyskusją odbywać się będą raz w miesiącu od listopada 2007 r. do czerwca 2008 r.
Celem programu edukacyjnego jest twórcza i efektywna edukacja teatralna. Prowadzone w ramach projektu zajęcia mają w założeniu nie tylko dostarczyć uczestnikom wiedzy, ale także umożliwić im szansę poznania ciekawych, często nieznanych obszarów i dziedzin sztuki. Dzięki zajęciom praktycznym projekt stworzyć ma młodym ludziom szansę wypowiadania się w różnych sytuacjach komunikacyjnych, w efekcie pozwalając im tym samym pozbyć się uprzedzeń, nabrać pewności siebie i wyćwiczyć pamięć, tak ważną w procesie nauczania.
Organizując projekt edukacyjny Teatr Narodowy zamierza wpisać się w program powszechnej edukacji artystycznej, którego wprowadzenie do szkół staje się niemal niezbędne w epoce dominacji mediów audiowizualnych.

Zasady uczestnictwa w bloku warsztatowym:
a) warsztat aktorski –
osoby zainteresowane udziałem w zajęciach prosimy o przesłanie do dnia 30 września na adres: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00 – 077 Warszawa (z dopiskiem warsztat aktora) tekstu, tłumaczącego powody uczestnictwa w warsztatach wraz z krótkim opisem zainteresowań i ewentualnych artystycznych dokonań. Prosimy o podanie danych adresowych (imię, nazwisko, adres mailowy, numer telefonu).

b) warsztat reżyserski -
osoby zainteresowane udziałem w zajęciach prosimy o przesłanie do dnia 30 września na adres: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00 – 077 Warszawa (z dopiskiem warsztat aktora) tekstu, tłumaczącego powody uczestnictwa w warsztatach wraz z krótkim opisem zainteresowań i ewentualnych artystycznych dokonań. Prosimy o podanie danych adresowych (imię, nazwisko, adres mailowy, numer telefonu).

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Program zajęć:
WARSZTAT AKTORSKI
- prowadzący m.in: Jan Englert, Janusz Gajos, Anna Chodakowska, Jacek Rozenek, Paweł Zajgner, Jarosław Gajewski

1. PRACA NAD CIAŁEM – dwa spotkania (październik)
2. TEATR PRZEDMIOTU – dwa spotkania (listopad)
3. PRACA Z PARTNEREM – dwa spotkania (grudzień - styczeń)
4. PRACA NAD ROLĄ – dwa spotkania (styczeń - luty)
5. PRACA NAD TEKSTEM : PROZA – dwa spotkania (luty - marzec)
6. PRACA NAD TEKSTEM : WIERSZ – dwa spotkania (marzec- kwiecień)
7. PRACA NAD TEKSTEM : PIOSENKA –  dwa spotkania (kwiecień- maj)
8. RADIO/ DUBBING/FILM – jedno spotkanie (czerwiec)

WARSZTAT REŻYSERSKI – prowadzący m.in: Maja Kleczewska, Piotr Mikucki, Piotr Cieplak, Jerzy Kalina.

1. PODSTAWY PRACY REŻYSERA: POMYSŁ I INSPIRACJA – dwa spotkania (soboty 6 i 27 października g. 12.00), prowadzący: Maja Kleczewska
2. PODSTAWY PRACY REŻYSERA: PRACA NAD SCENARIUSZEM – dwa spotkania (listopad)
3. PODSTAWY PRACY REŻYSERA: ANALIZA TEKSTU POD KĄTEM PRACY Z AKTOREM – dwa spotkania (grudzień - styczeń)
4. PODSTAWY PRACY REŻYSERA: PRZESTRZEŃ – dwa spotkania (styczeń - luty)
5. PODSTAWY PRACY REŻYSERA: MUZYKA – dwa spotkania (marzec)
6. PODSTAWY PRACY REŻYSERA: PRZESTRZEŃ FILMOWA I TEATRALNA – dwa spotkania (kwiecień)
7. PODSTAWY PRACY REŻYSERA: OSOBISTA NARRACJA – dwa spotkania (maj)
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)