POLECAMY

Kampania „Kocham. Nie biję”

O klapsie jako metodzie mało wychowawczej pisaliśmy już wielokrotnie (więcej m.in.: Klaps jako metoda wychowawcza). Teraz temat powraca, a to w związku z inicjatywą społeczną, mającą na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz promowanie wartości rodzinnych.

O klapsie jako metodzie mało wychowawczej pisaliśmy już wielokrotnie (więcej m.in.: Klaps jako metoda wychowawcza). Teraz temat powraca, a to w związku z inicjatywą społeczną, mającą na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz promowanie wartości rodzinnych.

Kilka dni temu ruszyła po raz trzeci kampania „Kocham. Nie biję”. Hasła: „Kocham. Reaguję”, „Kocham. Nie krzyczę” i „Kocham. Mam czas” (znane już z wcześniejszych akcji), po raz kolejny mają na celu zwrócenie uwagi na potrzeby najmłodszych. Każde dziecko ma bowiem prawo do życia i rozwoju w bezpiecznym środowisku - każde też, bez względu na swój wiek, pragnie czuć się kochanym, zauważanym i docenianym. Kocham. Mam czas
 Kocham. Mam czas 


Wychowywać, uczyć i pokazywać świat najmłodszym wcale nie jest łatwo. Taki obowiązek spoczywa przede wszystkim na rodzicach lub prawnych opiekunach dziecka. Jaka metoda wychowawcza jest najlepsza? Pedagodzy są zgodni - jednego modelu, sprawdzającego się w każdej sytuacji, nie ma. A jednak można być stanowczym i konsekwentnym, nie będąc przy tym agresywnym. Można wyrazić swój sprzeciw wobec pewnych zachowań, bez podnoszenia głosu czy uciekania się do przemocy. Można mówić tak, by najmłodsi nas słuchali, nie obniżając przy tym ich poczucia wartości. Można wychowywać przykładem, nie systemem ciągłych kar. Można, i trzeba! Tak jak należy reagować widząc, że komuś w naszym otoczeniu dzieje się krzywda. Kocham. Reaguję
 Kocham. Reaguję 


„Kocham. Nie biję”. We wrześniu, październiku i listopadzie, przypominać nam o tym będą znani i lubiani z pierwszych stron gazet. Anna Przybylska, Anna Wyszkoni, Magdalena Różczka, Piotr Adamczyk, Piotr Gruszka i Paweł Królikowski, razem ze swoimi dziećmi, wystąpili w spotach reklamujących tegoroczną akcję.
 

 Kocham. Nie krzyczę
 Kocham. Nie krzyczę 


Kampania wpisana została w rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”. W akcję zaangażowali się m.in.: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Komenda Główna Policji oraz Rzecznik Praw Dziecka.
 

 Kocham. Nie biję
 Kocham. Nie biję 


„Kocham. Nie biję”. „Kocham. Reaguję”. „Kocham. Nie krzyczę”. „Kocham. Mam czas”. Pamiętając o hasłach kampanii oraz jednocząc siły uświadomimy sobie w końcu, jak cenne jest wychowywanie dzieci bez przemocy.
Więcej: kochamniebije.pl
 

 
(a.)
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (1)
/6 lat temu
Co charakterystyczne, wydźwięk tej kampanii jest pozytywny. Twórcy postanowili wyjść ze schematu przytłaczających, budzących litość inicjatyw. A sam temat, jak najbardziej godny propagowania , bo dzieciństwo z przemocą to koszmar.