Czy wiesz, że Drezno zostało usunięte z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO? fot. Czywiesz.pl

Czy wiesz, że Drezno zostało usunięte z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO?

Lista Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości to lista obiektów objętych szczególną ochroną międzynarodowej organizacji UNESCO, filii ONZ, ze względu na ich unikatową wartość kulturową bądź przyrodniczą dla ludzkości.
/ 13.12.2017 12:59
Czy wiesz, że Drezno zostało usunięte z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO? fot. Czywiesz.pl

Dolinę Łaby w Dreźnie skreślono z Listy Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO w 2009 roku w odpowiedzi na budowę mostu, przekreślającego "wybitne uniwersalne wartości" krajobrazu tego miejsca. Władze Drezna zdecydowały o budowie przeprawy mimo wielokrotnych apeli i ostrzeżeń ze strony UNESCO, lecz za aprobatą mieszkańców miasta.

Dolina Łaby jest drugim w historii wypadkiem skreślenia wyjątkowo cennego miejsca z listy UNESCO (po dosyć krótkiej, bo 5-letniej na niej bytności). Po raz pierwszy zdarzenie takie miało miejsce w 2007 roku - wykreślono wówczas rezerwat przyrody w Omanie, habitat zagrożonego gatunku antylopy - zredukowany decyzją rządu tego państwa o 90%.

Mimo wykreślenia Drezna, na liście UNESCO wciąż znajduje się ponad 30 miejsc w Niemczech.

Zdjęcie: Copyright photoxpress

Autor: ~Regis