Czy wiesz, że do tej pory na świecie istnieją monarchie absolutne?

Czy wiesz, że do tej pory na świecie istnieją monarchie absolutne? fot. Czywiesz.pl
Absolutyzm to forma rządów występująca przede wszystkim we wczesnonowożytnej oraz starożytnej monarchii.
/ 20.06.2019 21:11
Czy wiesz, że do tej pory na świecie istnieją monarchie absolutne? fot. Czywiesz.pl

Monarchia absolutna cechuje się skupieniem całkowitej władzy (ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej) w rękach monarchy. Ustrój ten, wypierany przez dziesięciolecia przez demokrację utrzymuje się w dalszym ciągu w zaskakująco dużej ilości państw.

Do monarchii absolutnych należą: Suazi, Katar, Oman, Brunei, Tonga, Arabia Saudyjska i Watykan.

Natomiast państwa w których konstytucje gwarantują ich władcom władzę absolutną to: Maroko, Bhutan, Jordania i każdy z siedmiu Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Autor: ~Regis