kosmetyki z filtrem UV fot. Fotolia

Kosmetyki z ochroną UV – jak wybierać

Kupujesz kosmetyki z filtrem UV? Dobierasz je kierując się wyłącznie napisami: SPF 15, SPF 30, SPF 50? Może się okazać, że używasz nieodpowiedniego kremu i szkodzisz swojej skórze! Sprawdź, jak go właściwie wybrać!
/ 04.05.2016 21:51
kosmetyki z filtrem UV fot. Fotolia

Kosmetyki z ochroną UV - co to jest SPF?

SPF to jest tak naprawdę ochrona przed jednym rodzajem promieniowania UVB,  czyli tego, które  wywołuje rumień, a tym samym jest  mierzalne. Mierzalna jest tu dawka promieniowania, która jest potrzebna, żeby wywołać rumień na obszarze skóry chronionej w stosunku do dawki promieniowania potrzebnej, żeby wywołać rumień na obszarze skóry nie chronionej. Ale to nie jest oznaczenie kompletne i wystarczające do oceny stopnia ochrony, które zapewnia preparat.

Zgodnie z zaleceniami UE od kilku lat najważniejszy jest opis słowny. Mamy 4 stopnie ochrony:

  • niska  ochrona,
  • średnia ochrona,
  • wysoka ochrona,
  • bardzo wysoka ochrona.

Co one oznaczają?  SPF obejmuje tylko UVB.  Opis słowny obejmuje zarówno UVB jak i UVA, czyli pełny zakres promieniowanie ultrafioletowego,  przed którym należy się chronić. Oznaczenie SPF powstało w przeszłości, gdy  w ogóle nie zwracano jeszcze uwagi na szkodliwe działania UVA. Chroniono się tylko przed rumieniami. Dopiero, gdy w wyniku badań, okazało się, że właśnie najbardziej szkodliwe długofalowo przy opalaniu jest promieniowanie UVA wywołujące zmiany w DNA w komórkach i zmiany nowotworowe przy dłuższej ekspozycji, wprowadzono opis słowny.

UVA w kółeczku na opakowaniach kosmetyków z ochroną UV - co to oznacza?

Od tego roku mamy na opakowaniach UVA w kółeczku  - co to znaczy? Wydano zalecenie, żeby ochrona UVA stanowiła minimum 1/3 ochrony UVB. Jeżeli produkt spełnia te wymogi, to można stosować UVA w kółeczku. Oznacza  to, że produkt jest bezpieczny.
 

Fot. Fotolia


Promienie słoneczne i woda - działanie kosmetyków z ochroną UV

Produkt ochrony przeciwsłonecznej musi być wodoodporny i musi być fotostabilny . Wodoodporność definiowana jest przez Europejskie Stowarzyszenie do Spraw Produktów Toaletowych i Perfumeryjnych COLIPA.  Jest to iloraz wartości współczynnika SPF przed kontaktem z wodą do wartości współczynnika SPF po dwukrotnej 20-minutowej kąpieli w jacuzzi.

Wodoodporność oznacza zachowanie przez produkt właściwości ochronnych przed promieniowaniem UV nawet po dwóch 20-minutowych kąpielach wodnych przy czym ochrona ta nie może być mniejsza niż 50% tej deklarowanej na opakowaniu.

Według przyjętej w branży definicji, kosmetyk wodoodporny to taki, którego SPF po 40 minutach przebywania w wodzie wynosi > 50% SPF przed kąpielą. Kosmetyk wysoce wodoodporny to taki, którego SPF po 80 minutach przebywania w wodzie wynosi > 50% SPF przed kąpielą.

Fotostabilność to zdolność cząsteczki filtru do utrzymania swych właściwości ochronnych w stanie niezmienionym przez określony przedział czasu, podczas którego jest on poddany działaniu promieni słonecznych.