Złoto – podstawowa cecha probiercza

Złoto – podstawowa cecha probiercza

Podstawowa cecha probiercza wskazuje rodzaj metalu szlachetnego i jego próbę.
/ 29.07.2009 15:30
Złoto – podstawowa cecha probiercza

Cechy podstawowe dla wyrobów ze stopu złota wskazują próbę cyframi:

 1. dla próby 0,960; typ cechy 6,
 2. dla próby 0,750; typ cechy 7,
 3. dla próby 0,585; typ cechy 8,
 4. dla próby 0,500; typ cechy 9,
 5. dla próby 0,375; typ cechy 10,
 6. dla próby 0,333; typ cechy 11.

Dla każdego rodzaju i każdej próby metalu szlachetnego stosowane są odrębne cechy podstawowe. Podstawowa cecha dla wyrobów złotych wyobraża głowę rycerza z twarzą zwróconą w lewo, cecha umieszczona jest w sześciokątnym obramowaniu. Z lewej strony znajduje się oznaczenie urzędu probierniczego a z prawej strony głowy cyfry od 1 do 6 odpowiadające próbom jak wyżej (cechy typ 6, 7 ,8, 9, 10, 11).

Główna cecha probiercza

Główna cecha probiercza stosowana jest do oznaczania wszystkich metali szlachetnych. Jest ona stosowana łącznie z cechą dodatkową.

Dodatkowa cecha probiercza

Dodatkowa cecha probiercza określa rodzaj metalu szlachetnego. Cechę probierczą dodatkową łącznie z cechą podstawową stosuje się do uzupełniającego oznaczenia wyrobów z metali szlachetnych, gdy wyrób składa się z kilku połączonych ze sobą części z tego samego metalu szlachetnego – obecność cechy dodatkowej informuje o tym, że wszystkie elementy wyrobu odpowiadają umieszczonej próbie, albo w skład wyrobu wchodzą części wykonane z innych metali szlachetnych niż część zasadnicza wyrobu – obecność cechy dodatkowej wskazuje rodzaj metalu szlachetnego części niezasadniczej, przy czym próba tego metalu nie może być niższa niż zakłada podstawowa cecha probiercza. Dla wyrobów platynowych wynosi ona 0,950, palladowych 0,850 do 0,500, złotych – 0,960; 0,750; 0,585; 0,500; 0,375; 0,333 oraz srebrnych: 0,925; 0,875; 0,830 oraz 0,800.

Cecha dodatkowa również przedstawia skierowaną w lewo głowę rycerza, jednak obramowana jest sześciokątem równobocznym (cecha typ 12).

Pomocnicza cecha probiercza

Pomocniczą cechę probierczą stosuje się do potwierdzenia ważności krajowych cech probierczych umieszczonych zgodnie z przepisami obowiązującymi w czasie, gdy wyroby oznaczono. Cecha pomocnicza umieszczona jest na wyrobie obok cechy podstawowej albo cechy dodatkowej. Dla wszystkich metali szlachetnych stosuje się jeden rodzaj cechy pomocniczej.

Próba złota to sposób określenia zawartości złota w stopie, wyrażonej w promilach. Przykładowo:, jeśli stop zawiera 50% czystego złota, to mówimy, że jest to „złoto próby 500”.

Istnieje też inny sposób określania próby złota:

 • pierwsza próba złota - 960,
 • druga próba złota - 750,
 • trzecia próba złota - 585,
 • czwarta próba złota - 500,
 • piąta próba złota - 375,
 • szósta próba złota - 333.