kobieta fot. Adobe Stock

CCC reklamacja niezasadna – w jakich przypadkach mamy z nią do czynienia?

Reklamacja niezasadna, złożona z tytułu rękojmi, to kłopot dla wielu sprzedawców. Sytuacja taka ma miejsce, gdy klient występuje z roszczeniem wobec sprzedawcy i żąda wymiany lub naprawy towaru, ew. zwrotu całości lub części kosztów. Reklamowane uszkodzenie produktu nie nastąpiło jednak z winy producenta. Więcej szczegółów znajdziecie poniżej.
kobieta fot. Adobe Stock

CCC reklamacja niezasadna a przepisy

Sprzedawca na różnej podstawie może uznać kierowane do niego żądania za niezasadne. Co to oznacza w przypadku CCC? Reklamacja niezasadna to taka, w której C nie stwierdzi wady prawnej ani fizycznej produktu, czyli uzna, że towar jest zgodny z zawartą umową.

Warto znać przepisy prawne dotyczące reklamacji, czyli treść ustawy o warunkach sprzedaży konsumenckiej i o zmianie kodeksu cywilnego (DzU z 2002 r. nr 141, poz. 1176 ze zm.).  Trzeba pamiętać, że dotyczą one jedynie osób fizycznych. Jeśli zakupu dokonano na fakturę, obowiązują przepisy z art. 556 i 576 kodeksu cywilnego o rękojmi za wady.

Fot. Adobe Stock 

Zaakceptowana lub odrzucona reklamacja CCC

CCC udziela na swoje produkty, między innymi na buty Lasocki, 2-letniej rękojmi – na jej podstawie można złożyć roszczenie, które zostanie rozpatrzone w ciągu 14 dni. Jeśli klient uzna, że zakupiony towar nie jest zgodny z umową, ma prawo zażądać od sklepu CCC jego wymiany na nowy i pełnowartościowy produkt lub jego bezpłatnej naprawy.

Do konsumenta należy wybór między tymi dwoma wariantami – nie może natomiast zgłosić od razu roszczenia o zwrot kosztów (czyli odstąpienia od umowy) lub obniżenia ceny. Warunkiem jest jednak stwierdzenie zasadności roszczenia, czyli niezgodności produktu z umową. W innym przypadku odpowiedzią będzie odrzucona reklamacja CCC.

Fot. Adobe Stock

Jak poprawnie złożyć reklamację w CCC?

Efektem roszczeń konsumentów może być przyjęta lub odrzucona reklamacja CCC. Warto wcześniej zapoznać się z obowiązującymi zasadami przyjmowania reklamacji w sklepie internetowym lub stacjonarnym. Przede wszystkim należy złożyć formularz reklamacyjny, dokładnie opisać zauważoną wadę i niezgodność towaru z umową, a także określić żądanie. Pamiętaj, aby podać w zgłoszeniu również swoje dane kontaktowe.

W przypadku CCC, reklamacja niezasadna nie zostanie pozytywnie rozpatrzona. Jeżeli jednak klient nie akceptuje decyzji, może też złożyć odwołanie od reklamacji. Warto podać w nim szczegółowe informacje, wyczerpujący opis wady oraz rzeczowe argumenty, ew. opinię rzeczoznawcy.

Buty zamówione w sklepie internetowym można zareklamować w sklepie lub odesłać bezpośrednio do CCC za pośrednictwem firmy InPost. Formularz reklamacyjny znajdziesz tutaj.

Przeczytaj też regulamin reklamacji towarów zakupionych w stacjonarnych salonach CCC.

 

Materiał powstał z udziałem marki CCC. 

Tagi: CCC