Szczypta

Określenie niewielkiej ilości jakiegoś składnika. Często odnosi się to do przypraw.