Nawożenie i uzdatnianie gleby

Nawóz wzbogaca glebę o potrzebne roślinom substancje odżywcze, dostarcza niezbędne składniki pokarmowe dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin.
/ 02.05.2008 00:04

Nawóz wzbogaca glebę o potrzebne roślinom substancje odżywcze, dostarcza niezbędne składniki pokarmowe dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin.

W trakcie nawożenia roślin trzeba ściśle przestrzegać zaleceń dawkowania nawozów umieszczonych na opakowaniu. Lepiej jest użyć mniejszej dawki nawozu niż zastosować go zbyt dużo, gdyż może to doprowadzić do uszkodzeń, a nawet śmierci roślin.

Nawozy dzielimy na:

 • jednoskładnikowe dzieli się ze względu na główny składnik azot, fosfor, potas (NPK)
 • wieloskładnikowe zawierają zawsze 3 podstawowe makroelementy (NPK) i zestaw mikroelementów (np: żelazo, mangan, cynk, bor).
 • nawozy proste - zawierają tylko jeden element (np. siarczan potasu).
 • nawozy podwójne - zawierają dwa elementy (np. N + P, azotan potasu).
 • nawozy potrójne - nazywane również nawozami kompletnymi, zawierają one trzy elementy NPK.Nawożenie i uzdatnianie gleby

N = Azot - stymuluje wzrost rośliny

P = Fosfor - ułatwia rozwój korzeni, tkanek i kwitnienie

K = Potas - zwiększa odporność rośliny na choroby

W zależności od składu nawozy dzielą się na:

 • nawozy mineralne - wytwarzane chemicznie np. poprzez syntezę.
 • nawozy organiczne - wytwarzane z produktów pochodzenia mineralnego i/lub zwierzęcego.
 • nawozy organiczno – mineralne; mieszanka nawozów, zawierająca co najmniej 1% azotu organicznego.
 • nawozy zielone - substancją bazową tych nawozów są rośliny tzw. poplony (np. gorczyca) wysiewane dla użyźnienia gleby. Rośliny motylkowe mają zdolność wiązania azotu z powietrza. W ten sposób wzbogacają glebę o ten składnik. Nawozy zielone przyczyniają się do poprawy struktury gleby, wzbogacają ją w próchnicę i jednocześnie są całkowicie ekologiczne.

Podłoża do uprawy roślin to mieszanki zawierające w różnych proporcjach: torf, przekompostowaną korę, liście, obornik i ziemię ogrodniczą, włókna kokosowe. Nawożenie wpływa na strukturę gleby: staje się ona bogatsza w substancje organiczne, lżejsza, ma lepsze właściwości zatrzymywania wody i wyrównane pH.

Podstawowe minerały używane do uzdatniania to:

 • wapno: poprawia przenikalność gleby i zmniejsza jej kwasowość, poprawia kompleks sorpcyjny gleby (wpływa pozytywnie na przyswajanie innych składników mineralnych)
 • piasek: stosowany jest na glebach gliniastych, polepsza przepuszczalność i strukturę gleby.

Podstawowe uzdatniacze organiczne i mineralne to:

 • nawozy organiczne i sztuczne: poprawiają one strukturę gleby zwiększając zawartość składników pokarmowych - makro i mikroelementów niezbędnych do życia roślin
 • komposty: zawierają również makro i mikroelementy ale w dużo mnieszych ilościach (nie określonych bez badań labolatoryjnych). Pochodzą one z substancji organicznych, takich jak np: obierki, skoszona trawa, zwiędłe liście.
 • torfy (mech torfowiec, torf wysoki lub niski): są one efektem rozkładu szczątków roślinności bagiennej i w zasadzie nie dostarczają roślinom żadnych substancji odżywczych. Warto je jednak stosować ponieważ poprawiają znacznie strukturę gleby oraz wprowadzają do niej próchnicę.

Ziemię możemy równie dobrze zastąpić substratem. Jest to specjalnie przygotowane podłoże do uprawy roślin. Substrat może stanowić próchnica, torf, wełna mineralna, włókno kokosowe. Podstawowym komponentem substratów jest torf wysoki, na bazie którego sporządza się odpowiednie mieszanki (w zależności od gat. roślin) wraz z nawozami i in. składnikami.
 

Tekst pochodzi z serwisu